StartUp nacija

StartUp nacija –  Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta

Da bi Hrvatska postala „Start-up Nacija“ mora imati brzo rastuće gospodarstvo koje pokreće sve svoje potencijale za rast. Stoga treba razviti model ekonomije koji će inovativnim pristupom i “start-up” mentalitetom osigurati dugoročni poslovni uspjeh i rast za uravnotežen razvoj. Cilj projekta je poticati stvaranje kvalitetne višesektorske suradnje za razvoj dijaloga kroz uspostavljanje tematske mreže „Hrvatska -Start-up Nacija“ za uravnotežen socioekonomski razvoj i pokretanje hrvatskog gospodarstva u kojem će sudjelovati OCD-i, Sveučilište, javni i privatni sektor.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis