Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu

 • O studiju

  O studiju

  Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu organizira se i izvodi radi pripreme i osposobljavanja studenata za ovladavanje složenim problemima u znanstvenim disciplinama iz polja ekonomije, grana trgovina i turizam, a na koje se nailazi u poslovanju nositelja turističke ponude u turističkoj destinaciji.

  S obzirom na to da se u Republici Hrvatskoj do sada nije pokrenut poslijediplomski specijalistički studij koji se bavi problematikom upravljanja kvalitetom radnih procesa u turističkim poduzećima i upravljanja procesima održivog razvoja, studij unapređuje i razvija metode i postupke rješavanja složenih upravljačkih problema koje transferira studentima prema aktualnim trendovima na tržištu.

  Upravljanje turizmom postaje bitan čimbenik pri kreiranju nacionalne gospodarske politike Republike Hrvatske, a implementacija sustava upravljanja kvalitetom i održivim razvojem strateško je opredjeljenje u poslovanju poduzeća u turizmu, inicirano s najviše razine poslovodstva.

  Cilj studija je povećati razinu svijesti o važnosti integralne kvalitete proizvoda turističke destinacije. Polaznicima se u tom smislu osigurava svladavanje teorijskih kategorija iz područja upravljanja kvalitetom i održivim razvojem i pridonosi stjecanju konkretnih znanja te vještina utemeljenih na kaizen – poslovnoj filozofiji.

  Uz spomenuto student stječe produbljena znanja u disciplini u kojoj se stručno osposobljava, sudjeluje u radu stručnih timova i izrađuje samostalno, uz pomoć mentora, određen broj stručnih projekata, praktični zadatak i završni rad. To omogućuju da polaznici studija steknu potrebne kompetencije koje mogu primjenjivati u praksi i pridonijeti unaprijeđenju poslovnih procesa, prvenstveno u turizmu, ali i drugim sektorima povezanima s turizmom.

  Razina kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koju stječu završeni studenti ovoga poslijediplomskog specijalističkog studija cjelovita je kvalifikacija razine 7, koja se povezuje s razinom 7 Europskog kvalifikacijskog okvira.Sveučilište u Dubrovniku surađuje s turističkim poduzećima, što omogućuje da studenti lakše dođu do podataka potrebnih za studiranje, a poslovni subjekti dobivaju informacije o mogućnosti zapošljavanja kadrova specijaliziranih za područje upravljanja kvalitetom i održivim razvojem.

  Nastavnici su također aktivno uključeni u gospodarsku djelatnost te su članovi udruga, tijela lokalne samouprave i aktivno sudjeluju u postupcima povezanima s unaprijeđenjem sustava kvalitete i održivog razvoja.Nastava će se odvijati vikendom.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu traje 1 akademsku godinu i 6 mjeseci, ili 3 semestra (90 ECTS bodova), s tim da se nastava izvodi dva semestra, a u trećem se semestru izrađuje završni rad.

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist kvalitete i održivog razvoja (univ. spec. oec.).

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis