Diplomski studij Ekonomija

 • O studiju

  O studiju

  Studij Ekonomija oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za rad u različitim javnim institucijama i privatnim poduzećima u konceptu razvoja hrvatskoga gospodarstva. U okviru ovog programa, studenti će steći specifičnu naobrazbu iz područja međusobno uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u gospodarstvu.

  Time će im se pružiti mogućnost da se uspješno osposobe za ovladavanje metodologijama znanstvenoga, ali i stručnog rada, znanja i vještina u rješavanju najsloženijih razvojnih i tekućih problema. U koncipiranju programskih sadržaja poseban je naglasak na razvijanju sposobnosti logičkog razmišljanja, uz interdisciplinarni pristup u rješavanju otvorenih pitanja u ovoj grani djelatnosti, i to s pomoću teorijskih polazišta, na temeljima relevantnih propisa, standarda i najbolje prakse, usklađeno s globalnim smjernicama i zahtjevima u Republici Hrvatskoj, kojih će se specifičnosti posebno isticati u razradi i primjeni teorijske problematike.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Diplomski sveučilišni studij Ekonomija traje dvije godine, ili četiri semestra (120 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku diplomskoga studija student stječe akademski naziv magistar/magistra ekonomije (mag. oec.).

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Diplomski studij Ekonomija utemeljen je na dugogodišnjim spoznajama o naglašenoj potražnji za ekonomistima specifičnih usmjerenja. Takvi su se zahtjevi osobito povećavali zbog tržišne preobrazbe hrvatskoga gospodarstva i ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Studentima se otvorila mogućnost preuzimanja vodeće uloge u ekonomskim i visokostručnim te menadžerskim poslovima koji, u suvremenim tržišnim uvjetima, postaju iznimno složeni i zahtjevni.

  Vidljivo je kako na tržištu rada nedostaju kadrovi ovakva profila. Po završetku studija studenti će biti spremni uključiti se u vodeće visokostručne ekonomske i upravljačke poslove koji su danas itekako kompleksni. Temeljna ekonomska znanja pružat će završenim studentima široke mogućnosti zapošljavanja u svim sektorima.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.

  Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis