Doktorirao Ante Zdilar

Asistent s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Ante Zdilar, obranio je 3. lipnja doktorski rad ‘Utjecaj formalnih institucija na strukturu investicija’ na doktorskom studiju Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertacija je ocijenjena najvišom ocjenom- summa cum laude. Time je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti.

Glavni cilj doktorskog rada bio je istražiti utjecaj formalnih institucija na strukturu investicija 22 europske zemlje u periodu 2011. – 2017. godine. Pregledom literature, uočen je literaturni jaz u smislu izučavanja povezanosti između formalnih institucija i strukture investicija. Naime, u većini empirijskih istraživanja autori su davali prednost gospodarskom rastu, poduzetništvu i izravnim stranim ulaganjima, zanemarujući potencijalni učinak formalnih institucija na strukturu investicija u gospodarstvu. Polazeći od funkcije investicija kao teorijske podloge, rezultati panel analize s fiksnim i sa slučajnim efektima pokazuju da jednostavniji postupci osnivanja poduzeća djelomično utječu na strukturu investicija. S druge pak strane, zaštita vlasničkih prava i pravna provedba ugovora pokazale su se ključnim determinantama institucionalnog okvira koje značajno utječu na povećanje ukupnih investicija u građevinarstvu. Širenjem analize na investicije u stambene objekte, istraživanje je pokazalo da poboljšanje kvaliteta regulacije uzeto sama za sebe nije dostatno za značajnije povećanje investicija u stambene objekte. Međutim, unaprjeđenje kvalitete regulacije, uz istodobno poboljšanje institucionalnog okvira u vidu većeg stupnja neovisnosti pravosuđa, zaštite vlasničkih prava te pravne provedbe ugovora, dovodi do dijametralno suprotnih rezultata, odnosno značajnog povećanja investicija u stambene objekte.

Mentori pri izradi doktorskog rada bili su prof. dr. sc. Josip Tica i prof. dr. sc. Nebojša Stojčić.

U sastavu Povjerenstva za obranu su bili izv. prof. dr. sc. Anita Čeh Časni s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Tica s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nebojša Stojčić sa Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Adnan Efendić s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Čestitamo dr.sc. Anti Zdilaru na stečenom stupnju doktora znanosti!

Predhodni članakNATJEČAJ za prijam u radni odnos i raspored na poslove radnog mjesta I. vrste
Slijedeći članakPrva odluka o odabiru kombiniranih intenzivnih programa koji će se izvoditi na Sveučilištu u Dubrovniku