Ana Mimica, mag. math.

 • Hrvatski
 • English
Ana Mimica, mag. math.

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
E-mail :
ana.mimica@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 936
Lokalni telefon :
2936
Ured (prostorija):
DK-2
Lapadska obala 7
Termin konzultacija:
Utorkom u 9
Utorkom u 12
Životopis:
Preddiplomski i diplomski studij matematike završila na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2013. godine. Poslijediplomski studij matematike upisala 2017. godine.
2013.-2015. izvodila vježbe iz kolegija Elementarna geometrija i Linearna algebra kao vanjski suradnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu;
2015.-2017. predavala matematiku u Gimnaziji Metković i Srednjoj školi Metković;
2017.-sada zaposlena na Sveučilištu u Dubrovniku.

Preddiplomski

 • 115058 - Matematika
 • 115062 - Informatika
 • 130030 - Elektroničko poslovanje
 • 146219 - ERP sustavi
 • 238616 - Linearna algebra

Diplomski

 • 146164 - Linearna algebra
Područja istraživanja:
Diskretna matematika
Ana Mimica, mag. math.

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Economics and Business Economics
E-mail :
ana.mimica@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 936
Telephone Extension :
2936
Office (room):
DK-2
Lapadska obala 7
Office hours:
/
Biography/CV:
2007.-2011. Bachelor of mathematics and
2011.-2013. Master of mathematics (mag.math.)
Faculty of Science and Mathematics in Split, University of Split
2017. I enrolled in postgraduate study of Mathematics at the Collaborative University Postgraduate Doctoral Study Programme in Mathematics, University of Zagreb.

2013.-2015. Teaching assistant of mathematics
Faculty of Science and Mathematics in Split, University of Split
2017.-
teaching and research assistant of mathematics
Department of Economics and Business Economics and
Department of Electrical Engineering and Computing, University of Dubrovnik.

 • 146219 - ERP Systems
 • 115062 - Informatics
 • 115058 - Mathematics
 • 130030 - E-Business
 • 238616 -
 • 146164 - Linear Algebra
Research interests:
/
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X