izv.prof.dr.sc. Marija Benić Penava

 • Hrvatski
 • English
izv.prof.dr.sc. Marija Benić Penava

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
E-mail :
marija.benic-penava@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 927
Lokalni telefon :
2927
Ured (prostorija):
E - K8
Lapadska obala 7
Termin konzultacija:
Srijeda 14:00-15:00
Četvrtak 9:00-10:00
Životopis:
Rođena je u Dubrovniku. Završila je V. prirodoslovno matematičku gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001., magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Hrvatska povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. i doktorirala na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru 2011. U izvođenju sveučilišne nastave sudjeluje od 2003. kao znanstveni novak-mlađi asistent, pa asistent na kolegiju Hrvatska i BiH povijest u 20. stoljeću Odjela za povijest Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na Odjelu za ekonomiji u poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zaposlena je kao asistentica od 2009., viša asistentica od 2012., docentica od 2013. i izvanredna profesorica od 2019. Izvodi nastavu na na svim razinama sveučilišnog studija, od preddiplomske do poslijediplomske na doktorskom studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju. Vanjska je suradnica Sveučilišta u Zadru na doktorskom studiju Jadran - poveznica među kontinentima. Bila je prva voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana. Stjecala je nastavna i istraživačka iskustva na sveučilištima Europe, Afrike, Azije, Južne Amerike, Australije i Novoga Zelanda. U okviru Erasmus+, CEEPUS i sl. programa boravila je na sveučilištima: Staffordshire University, UK; University of Tirana, Albanija; University of SS. Cyril and Methodius, Slovačka; PMF Univerziteta u Novom Sadu, Srbija; IZTECH, Turska; Silesian University of Technology, Poljska; Sveučilište u Mostaru, BiH; Rongo University, Kenija; Macquarie University, Australija, University of National and World Economy, Bugarska i Universidad de Magallanes, Čile. Osim nastavnih, stjecala je istraživačka iskustva u Keniji na znanstvenom projektu History and state of tourism in Homabay County and possibilities for its development 2014-16. Profesionalno se usavršavala na sveučilištima središnje i južne Azije: M.Narikbayev KAZGUU i Kostanay State University u Kazahstanu, Ala-Too International University u Kirgistanu i Sharda University u Indiji. Održala je javna izlaganja: "The Economic Development of Dubrovnik and Vukovar in the 1930s" na Victoria University Wellington, Novi Zeland u 2018., "Causas de la inmigración croata a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20" na Universidad de Magallanes u Čileu 2022. i "Importance of history in higher education" na Sharda Sveučilištu u Indiji 2023. Bila je članica 7 programskih i 13 organizacijskih odbora međunarodnih konferencija a izlagala na više od 40 znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Australiji, BiH, Bugarskoj, Grčkoj, Kazahstanu, Novom Zelandu, Portugalu, Rumunjskoj, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Recenzirala je programe sveučilišnog studija povijesti, 5 znanstvenih monografija i brojne članke za domaće i strane izdavače. Mentorica je više od 20 završnih i diplomskih radova, te 2 doktorska rada. Objavila je 3 znanstvene monografije u suautorstvu i brojne znanstvene radove.

Diplomski

 • 115134 - Gospodarska povijest svijeta
 • 189508 - Economic History of the World
 • 225284 - Croatia: History and Identity
 • doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
 • magistar znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti znanstveno polje povijest grana nacionalna povijest
 • profesorica povijesti i ruskog jezika i književnosti; diplomirani bibliotekar
Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina

Znanstvene monografije:
1. Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku. (suautor Đuro Benić) Zagreb: Školska knjiga, 2021.

2. Političke i gospodarske prilike u Dubrovniku i okolici tridesetih godina dvadesetog stoljeća. (suautor Franko Mirošević) Dubrovnik: Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2019.

Urednički zbornik:
1. Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću. (su-urednici: Marin Sopta i Vlatka Lemić) Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2020.

Poglavlja u knjizi:
1. »Ekonomske, društvene i prosvjetne prilike u Osijeku u vrijeme Paje Kolarića (1821. - 1876.)«, u: Pajo Kolarić i njegovo doba: Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa, ur. J. Šulentić Begić; B. Gigić Karl; D. Šebo. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022: 48-69. (suautorice: Zlata Živaković Kerže i Zvjezdana Penava Brekalo)

2. »Dolazak francuske ratne mornarice i vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918.«, u: Završetak Prvog svjetskog rata u Dalmaciji: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 5. studenoga 2018. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, ur. T. Oršulić. Zagreb - Zadar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021: 179-197. (suautor Daniel Dujmić)

3. »Poslovanje obitelji Glavić tijekom prve polovice 20. stoljeća«, u: Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kulture, granice, države, ur. M. Perić Kaselj; F. Škiljan. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2018: 15-38. (suautor Daniel Dujmić)

Znanstveni radovi:
1. »Velike vode: poplave rijeka Drave i Save u 19. stoljeću.« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 17 (2021): 5-14. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

2. »Produkcija austrijskih i njemačkih filmova u međuratnom Dubrovniku (1918. – 1939.).« Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 27 (2020): 155-166. (suautor Daniel Dujmić)

3. »Uloga Ivana Lupis-Vukića u iseljeničkoj publicistici i promoviranju turizma na poluotoku Pelješcu«, u: Hrvatska izvan domovine III: zbornik radova, ur. J. Mijoč; M. Sopta; T. Trošelj Miočević. Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva; Ekonomski fakultet u Osijeku, 2020: 411-418. (suautorica Anja Vlašić)

4. »Regulacijski radovi u donjem toku Drave kao temelj nesmetanog prometovanja (osvrt na drugu polovicu 19. i početak 20. stoljeća).« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 15 (2019): 43-54. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

5. »Dravska zimska oaza (osvrt na izgradnju osječke Zimske luke).« Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 18 (2019): 21-32. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

6. »Austrijski i njemački turisti u međuratnom Dubrovniku (1918.-1939.).« Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 26 (2019): 107-118. (suautor Daniel Dujmić)

7. »Srednjovjekovna islamska civilizacija: postignuća i doprinosi razvoju ekonomske misli.« Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 14 (2019): 177-214. (suautor Đuro Benić)

8. »Ekonomska misao u antičkom Rimu.« Ekonomski pregled, 70 (2019): 87-111. (suautor Đuro Benić)

9. »The origins of tourism promotion in Dubrovnik«, u: MEGATRENDS AND MEDIA: Reality and Media Bubbles Conference Proceedings from the International Scientific Conference 24th – 25th April 2018, eds. M. Solík,; R. Rybanský, Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018: 371-386. (suautor Daniel Dujmić)

10. »Prinos Milorada Medinija u području turizma«, u: Zbornik o Miloradu Mediniju: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagreb - Dubrovnik, 9. - 11. studenoga 2017., ur. T. Maštrović. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018: 419-432. (suautor Daniel Dujmić)

11. »Rasadnik Čibača (1911 - 1932).« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 55/2 (2017): 521-539.

12. »Eco-historical heritage of Dubrovnik in the function of sustainable development«, u: 6th International scientific symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth = 6. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne hrvatske - vizija i razvoj, ur. A. Mašek Tonković. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017: 35-44. (suautor Daniel Dujmić)

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/322722

organizacija stručne radionice "Obuka turističkih vodiča, voditelja poslovnica i pratitelja na pješačkim/biciklističkim turama" u sklopu projektu Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija unutar programa Regionalna konkurentnost i kohezija Europske unije (2014-21)

popularizacija povijesnih znanosti, M.Narikbayev KAZGUU University, Nur-Sultan u Kazahstanu u 2019.

sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju od 2003. na predmetu Hrvatska povijest, Seminar i stručni ispita za turističkog vodiča Dubrovačko-neretvanske županije koji se organizira na Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Nagrade i priznanja:
Srebrena povelja Matice hrvatske 2019.
Priznanje za osobita postignuća u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i umjetničko istraživačkom radu Sveučilišta u Dubrovniku, 2019.
3. mjesto na Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije u kategoriji Kreativni planet, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2022.
Područja istraživanja:
moderna i suvremena povijest
ekonomska povijest
ekohistorija
povijest turizma
povijest iseljeništva
kreativna industrija
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

izv.prof.dr.sc. Marija Benić Penava

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Economics and Business Economics
E-mail :
marija.benic-penava@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 927
Telephone Extension :
2927
Office (room):
E - K8
Lapadska obala 7
Office hours:
Wednesday 14:00-15:00
Thursday 9:00-10:00
Biography/CV:
Marija Benić Penava is Associate Professor at the Department of Economics and Business Economics, University of Dubrovnik. After graduating in History at the Faculty of Philosophy in Zadar, University of Split (2001), she earned her MSc in History at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (2006) and PhD in History at the Department of History of the University of Zadar (2011). She was the first Head of History of the Adriatic and the Mediterranean, the joint study of history between University of Dubrovnik and Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb (2015-2017). She has professionally and scientifically deepened her knowledge and skills at a number of training projects and workshops, as well as while being a visiting scholar hosted by higher educational institutions in Europe, Africa, Asia, Australia, New Zealand and South America. Her research and teachings are in the fields of economic history, the history of tourism and everyday life of the first half of the 20th century. On the undergraduate level, she teaches Economic History of Croatia, History of Croatian Tourism and Mediterranean Area in Modernity, on the graduate level Economic history of the world. At postgraduate doctoral study “The Adriatic – A link between continents” of the University Zadar she teaches History of Croatian Tourism. She presented her scientific papers at more than 40 international scientific conferences (in Croatia, Australia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, New Zealand, Kazakhstan, Slovakia, Slovenia, Portugal, Romania, Greece, Russia and the United Kingdom) and collaborates in several national and international projects. Under Erasmus+, CEEPUS and other teaching and training mobility projects, she visited many times the higher educational institutions in the United Kingdom, Kenya, Albania, Bulgaria, Slovakia, Australia, Serbia, Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Poland and Bosnia and Herzegovina. She has authored and co-authored numerous articles and three scientific monographs.
 • 234391 - Creative industries and sustainable development in tourism
 • 234394 - Economic valorisation of cultural/historical heritage in the digital environment
 • 115134 - The History of World's Economy
 • 241635 -
 • 115098 - The History of Croatia`s Economy
 • 238709 - History of Croatian Tourism
 • 238710 - Economic History of Croatia
 • 189508 - Economic History of the World
 • 225284 - Croatia: History and Identity
 • 220732 - Creative industries and sustainable development in tourism
 • 220735 - Economic valorisation of cultural/historical heritage in the digital environment
 • 171497 - Mediterranean Area in Modernity
 • 158697 - Economic History of Croatia
 • 130026 - The History of Croatian Tourism
 • 245840 - Creative industries and sustainable development in tourism
 • 245844 - Economic valorisation of cultural/historical heritage in the digital environment
 • PhD in History
 • MSc in History
 • BA in History
Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina

Znanstvene monografije:
1. Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku. (suautor Đuro Benić) Zagreb: Školska knjiga, 2021.

2. Političke i gospodarske prilike u Dubrovniku i okolici tridesetih godina dvadesetog stoljeća. (suautor Franko Mirošević) Dubrovnik: Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2019.

Urednički zbornik:
1. Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću. (su-urednici: Marin Sopta i Vlatka Lemić) Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2020.

Poglavlja u knjizi:
1. »Ekonomske, društvene i prosvjetne prilike u Osijeku u vrijeme Paje Kolarića (1821. - 1876.)«, u: Pajo Kolarić i njegovo doba: Zbornik radova s Međunarodnog interdisciplinarnog umjetničko-znanstvenog skupa, ur. J. Šulentić Begić; B. Gigić Karl; D. Šebo. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022: 48-69. (suautorice: Zlata Živaković Kerže i Zvjezdana Penava Brekalo)

2. »Dolazak francuske ratne mornarice i vojske Kraljevine Srbije u Dubrovnik 1918.«, u: Završetak Prvog svjetskog rata u Dalmaciji: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 5. studenoga 2018. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, ur. T. Oršulić. Zagreb - Zadar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021: 179-197. (suautor Daniel Dujmić)

3. »Poslovanje obitelji Glavić tijekom prve polovice 20. stoljeća«, u: Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kulture, granice, države, ur. M. Perić Kaselj; F. Škiljan. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2018: 15-38. (suautor Daniel Dujmić)

Znanstveni radovi:
1. »Velike vode: poplave rijeka Drave i Save u 19. stoljeću.« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 17 (2021): 5-14. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

2. »Produkcija austrijskih i njemačkih filmova u međuratnom Dubrovniku (1918. – 1939.).« Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 27 (2020): 155-166. (suautor Daniel Dujmić)

3. »Uloga Ivana Lupis-Vukića u iseljeničkoj publicistici i promoviranju turizma na poluotoku Pelješcu«, u: Hrvatska izvan domovine III: zbornik radova, ur. J. Mijoč; M. Sopta; T. Trošelj Miočević. Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva; Ekonomski fakultet u Osijeku, 2020: 411-418. (suautorica Anja Vlašić)

4. »Regulacijski radovi u donjem toku Drave kao temelj nesmetanog prometovanja (osvrt na drugu polovicu 19. i početak 20. stoljeća).« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 15 (2019): 43-54. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

5. »Dravska zimska oaza (osvrt na izgradnju osječke Zimske luke).« Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 18 (2019): 21-32. (suautorica Zlata Živaković-Kerže)

6. »Austrijski i njemački turisti u međuratnom Dubrovniku (1918.-1939.).« Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 26 (2019): 107-118. (suautor Daniel Dujmić)

7. »Srednjovjekovna islamska civilizacija: postignuća i doprinosi razvoju ekonomske misli.« Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 14 (2019): 177-214. (suautor Đuro Benić)

8. »Ekonomska misao u antičkom Rimu.« Ekonomski pregled, 70 (2019): 87-111. (suautor Đuro Benić)

9. »The origins of tourism promotion in Dubrovnik«, u: MEGATRENDS AND MEDIA: Reality and Media Bubbles Conference Proceedings from the International Scientific Conference 24th – 25th April 2018, eds. M. Solík,; R. Rybanský, Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018: 371-386. (suautor Daniel Dujmić)

10. »Prinos Milorada Medinija u području turizma«, u: Zbornik o Miloradu Mediniju: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zagreb - Dubrovnik, 9. - 11. studenoga 2017., ur. T. Maštrović. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018: 419-432. (suautor Daniel Dujmić)

11. »Rasadnik Čibača (1911 - 1932).« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 55/2 (2017): 521-539.

12. »Eco-historical heritage of Dubrovnik in the function of sustainable development«, u: 6th International scientific symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth = 6. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne hrvatske - vizija i razvoj, ur. A. Mašek Tonković. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017: 35-44. (suautor Daniel Dujmić)

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/322722

workshop "Obuka turističkih vodiča, voditelja poslovnica i pratitelja na pješačkim/biciklističkim turama", project Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija unutar programa Regionalna konkurentnost i kohezija Europske unije (2014-2021)

popularization of the science, M.Narikbayev KAZGUU University, Nur-Sultan in Kazakhstan 2019

since 2003 in lifelong learning as teacher of the subject History of Croatia, Course and professional exam for tourist guides of Dubrovnik-Neretva County, which is held on the Department of Economics and Business Economics, University of Dubrovnik

Awards and recognitions:
Srebrena povelja Matice hrvatske 2019
Priznanje za osobita postignuća u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i umjetničko istraživačkom radu Sveučilišta u Dubrovniku, 2019
3rd place winner of the Millennial competition in creative industry, in the Creative planet category, Faculty of Economics in Osijek, 2022
Research interests:
modern and contemporary history
economic history
eco-history
history of tourism
history of emigration
creative industry
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis