Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

 • O studiju

  O studiju

  Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij – Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

  Izvoditelji: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

  Zvanje koje se stječe završetkom studija: Doktor društvenih znanosti, polje ekonomije (dr.sc.)

  Mjesto izvođenja: Sveučilište u Dubrovniku

  Jezik izvođenja: Hrvatski i engleski

 • Zašto ovaj studij?

  Zašto ovaj studij?

  Jedno od temeljnih obilježja svijeta u kojem živimo je sveobuhvatni proces digitalne transformacije koji zahvaća sve aspekte društvenog života. Digitalna transformacija utjecat će na sve gospodarske sektore i odrediti potencijal rasta i razvoja svjetskih gospodarstava.

  Prema Svjetskom ekonomskom forumu 30% poslova koji postoje u 2020. izumljeni su u proteklih pet godina, a do 2023. 60% novih poslova će zahtijevati vještine koje trenutno posjeduje samo oko 20% populacije. Izgradnja konkurentnosti u takvom digitalnom gospodarstvu zahtijeva razvoj novih teorija i modela koji će uzeti u obzir navedene strukturne promjene te akumulaciju znanja i vještina potrebnih za oblikovanje ekonomskih politika i poslovanja u digitalnom okruženju.

  Kao prvi takav studij u Republici Hrvatskoj, poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovne ekonomije u digitalnom okruženju kao svoje polazište uzima prethodno navedenu činjenicu te ima za cilj pružiti svojim polaznicima znanja i vještine koja će ih učiniti konkurentnim u digitalnom gospodarstvu. Studij se sastoji od više tematski srodnih modula koji obrađuju teme ključne za područje poslovne ekonomije, ali za razliku od postojećih studija istog naziva, naglašavaju digitalnu transformaciju kao središnju nit vodilju u području poslovne ekonomije budućnosti.

 • Za koga je namjenjen ovaj studij?

  Za koga je namijenjen ovaj studij?
  • za poduzetnike i menadžere postojećih poslovnih subjekata koji u uvjetima digitalne transformacije vide priliku za poslovni probitak i unaprjeđenje konkurentnosti kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.
  • Za znanstveni podmladak sa drugih znanstveno – istraživačkih institucija s istraživačkim interesom u području Poslovne ekonomije u digitalnom okruženju.
  • Za polaznike koji su zainteresirani za sektorske, regionalne, nacionalne i međunarodne odrednice rasta i razvoja poslovnih subjekata odnosno mogućnosti upravljanja ekonomskim tijekovima u digitalnom gospodarstvu.
 • Što omogućuje završetak studija?

  Što omogućuje završetak studija?

  Vještine usvojene kroz pohađanje studija omogućit će polaznicima iz poslovnog sektora razumijevanje digitalnog poslovnog okruženja, prepoznavanje tržišnih niša i pokretanje novih poslovnih poduhvata te prilagodbu i optimizaciju poslovanja u novim uvjetima. Studij pruža znanja koja omogućuju inovativne metode valorizacije kulturne i povijesne baštine, upravljanja destinacijama te izgradnju novih održivih koncepata turizma u digitalnom okruženju.

  Kroz aktivnosti studija polaznici će steći znanja o prilikama i prijetnjama poslovanja na međunarodnom tržištu u digitalnom gospodarstvu što će doprinijeti izgradnji međunarodne konkurentnosti i integraciji u međunarodne lance dodane vrijednosti. Kvalitetan ljudski kapital koji posjeduje konkurentna znanja bitan je činitelj i u privlačenju inozemnih investitora.

  Koristi koje se ostvaruju priljevom investicija ogledaju se u rastu proizvodnosti, izvozne konkurentnosti i inovativnosti cijelog gospodarstva te se indirektni učinci studija mogu ogledati i u tom segmentu.

  Na ovaj način studij pruža znanja primjenjiva u izgradnji nacionalne i međunarodne konkurentnosti poslovnih subjekata u svim sektorima gospodarstva kao i znanja nužna za izgradnju konkurentnosti i upravljanje destinacijama.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X