Gostujuće predavanje Nina Dubretića na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Za studente stručnog studija Hotelijerstvo restoraterstvo i gastronomij, u okviru kolegija Menadžment turističkih agencija, nositelja Antonia Matešića.mag.oec., kao i za Erasmus studente preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, u okviru kolegija Management of tourist agaencies, nosteljice izv.prof.dr.sc., Iris Mihajlović, u petak 14. listopada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, upriličen je posjet gosta predavača gospodina Nina Dubretića, vlasnika i direktora agencije Direct Booker. Ovo je jedan je od najboljih primjera iz prakse po pitanju inventivnosti i primjeni digitalnih alata. Iskoristivši prednosti nove tehnologije, ova agencija na kreativan način slijedi kontinuitet prilagodbe svoga poslovanja ukorak trendovima,  nadograđujući infrastrukturu i usavršavajući svoje proizvode u obliku inovacija bilo da je riječ o pravnim okvirima franchising-a, intelektualnog vlasništva, know how-a, softverskih solucija do vlastite platforme Booker Toolsa – Channel Managera, koji su predmet posredovanja u online okruženju. Studenti su imali prilike saznati o principima poslovanja agencije temeljenih na personalizaciji i fleksibilnosti u prostoru posredovanja, o tehnologiji  kao alatu i dodatnom predmetu posredovanja te su svojim pitanjima dodatno potaknuli dinamiku ovog susreta.

Predhodni članakGostujuće predavanje Hrvoja Ercega na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Slijedeći članakČišćenje plaža u sklopu projekta MARLESS