Javna ulaganja u poduzetničke zone: Novo istraživanje u vodećem časopisu iz područja regionalnih istraživanja

Kakvi su prostorni učinci desetogodišnjeg programa ulaganja središnje države i jedinica lokalne samouprave u javnu poduzetničku infrastrukturu u Hrvatskoj? Jesu li učinci poduzetničkih zona na poslovne subjekte prostorno ograničeni na one u lokalnoj sredini u kojoj su zone locirane ili se protežu na širi prostor? Odražavaju li se kratkoročni učinci poduzetničkih zona isključivo na poslovne rezultate poduzeća koja su smještena u poduzetničkim zonama, na razvoj gospodarstva u općinama i gradovima u kojima su poduzetničke zone osnovane i stavljene u funkciju ili se utjecaji poduzetničkih zona prelijevaju na općine i gradove u bližem ili daljem području?

O tome su Nebojša Stojčić s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Korneliusz Pylak s Lublin University of Technology, Faculty of Management, Lublin, Poljska i Dubravka Jurlina Alibegović iz Ekonomskog instituta, Zagreb proveli istraživanje i objavili znanstveni rad pod naslovom The spatial impact of entrepreneurial zones: firm, city, and inter-city evidenceu Regional Studies, vodećem međunarodnom časopisu u području regionalnih istraživanja indeksiranom u prvom kvartilu baze WoS (Economics) s čimbenikom odjeka 4.672.

Provedeno istraživanje je prvo empirijsko istraživanje u kojem su se ocijenili prostorni učinci poduzetničke infrastrukture na gospodarske rezultate u općinama i gradovima u Hrvatskoj što doprinosi početnim naporima u kreiranju empirijskih istraživanja u tom području.

Istraživanje je obuhvatilo učinke poduzetničkih zona na razini poduzeća.Procijenjena je uspješnost poduzeća koja se nalaze unutar poduzetničke zone i izvršena je usporedba s onima koji posluju u istim općinama i gradovima, ali izvan granica poduzetničke zone. Rezultati istraživanja pokazali su da poduzeća smještena u poduzetničkoj zoni imaju više prihode od prodaje i ulaganja po zaposlenom od poduzeća koje se nalaze izvan poduzetničkih zona te ostvaruju skoro dvostruko veći prihod od izvoza od sličnih poduzeća koja se nalaze izvan poduzetničke zone. Istraženi su i učinci ulaganja u poduzetničke zone na općine i gradove u kojima su zone smještene, ali i na susjedne općine i gradove.Istraživanje je pokazalo da ulaganje u poduzetničke zone ima pozitivne učinke na prihode od prodaje i izvoza, razinu plaća i visinu poslovnih ulaganja, te da su ti učinci uglavnom potaknuti ulaganjima središnje države. Prostorni učinci ulaganja u poduzetničke zone imaju pozitivne utjecaje na općine i gradove u kojima su zone smještene i na susjedne općine i gradove u prihodima od prodaje i na poslovna ulaganja. Učinci poduzetničkih zona se smanjuju povećavanjem udaljenosti od njihove lokacije, dok na posljetku postaju negativni.

Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju na nekoliko važnih zaključaka. Prvo, ulaganja u poduzetničke zone dovode do redistributivnih učinaka i prostorne koncentracije gospodarske aktivnosti. Drugo, rezultati istraživanja potvrđuju postojeće argumente u literaturi o prostorno ograničenim učincima poduzetničkih zona. Treće, nalazi istraživanja ukazuju na učinke prelijevanja između susjednih poduzetničkih zona na gospodarske rezultate. Četvrto, provedena istraživanja ukazuju da potpore jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) u ulaganja u izgradnju i opremanje poduzetničkih zona nisu postigla očekivane rezultate, dok su dodjele zemljišta za izgradnju poduzetničkih zona kao ulaganja središnje države glavni pokretač pozitivnih učinaka poduzetničkih zona na općine i gradove, ali i na susjedne općine i gradove.

Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2046264.

Predhodni članakNa Lastovu se od 7. do 9. travnja održava Mali festival povijesti
Slijedeći članakIstraživanje navika studenata povijesti vezanih uz arhive