Nastupno predavanje Maria Matkovića

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Pravilnikom o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku,  obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Mario Matković. Tema nastupnog predavanja je Strateški menadžment i strategija, aodržat će se u velikom amfiteatru na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, u ponedjeljak, 22. veljače 2021., u 12 sati.