Održan drugi transnacionalni sastanak projekta EDU-Home

Sveučilište u Dubrovniku je domaćin drugog transnacionalnog projektnog sastanaka EDU-Home – Erasmus+ projekta koji se financira u okviru aktivnosti „KA2: Suradnička partnerstva u području visokog obrazovanja“, a kojeg koordinira talijanska neprofitna fondacija EDUCatt . Projekt je službeno započeo 1. studenoga 2023. i završit će 31. svibnja 2026., u ukupnom trajanju od 30 mjeseci.

Na sastanku održanom na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 18. lipnja, sudjelovali su EDUCatt, Sveučilište u Dubrovniku, Udruga sveučilišnih rezidencija – ACRU (Italija), Međunarodna udruga studentskih iskaznica – ISIC (Danska), Služba za podršku studentima – Studierendenwerk – iz Karlsruhea (Njemačka) i Rivensco Consulting (Cipar).

Cilj projekta je razviti platformu za dijalog i suradnju između dionika uključenih u osiguravanje i organizaciju smještaja i onih koji su uključeni u proces mobilnosti, jamčeći transparentnost, pouzdanost i pravodobnost, kao i rješavanje asimetrija koje trenutno čine pronalazak smještaja velikom preprekom u programima mobilnosti.

Na održanom sastanku su partneri dobili uvid u cjelovitu strukturu projekta, aktualnu fazu projekta te korake koje je važno poduzeti u sljedećem razdoblju.

Predhodni članakPeta Odluka o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti, Erasmus+ KA131 2023.
Slijedeći članakNa Odjelu za komunikologiju održana međunarodna ljetna škola retorike