Održana radionica o istraživanju stavova lokalnog stanovništva grada Dubrovnika

Prof. dr. sc. Ivana Pavlić, izv. prof. dr. sc. Barbara Puh i prof. dr. sc. Nebojša Stojčić s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku su u utorak 31. siječnja u sveučilišnom Kampusu održali radionicu o istraživanju stavova lokalnog stanovništva grada Dubrovnika.

Na radionici je predstavljena inicijalna faza istraživanja stavova koja je usmjerena lokalnom stanovništvu zaštićenog svjetskog dobra grada Dubrovnika (GK Grad i dio GK Pile). Sudionici radionice su upoznati s ciljevima istraživanja koja obuhvaćaju ispitivanje stavova lokalnog stanovništva zaštićenog svjetskog dobra grada Dubrovnika o pozitivnim i negativnim ekonomskim, socio-kulturnim učincima i učincima turizma na okoliš, utvrđivanje razine zadovoljstva postojećim razvojem turizma, istraživanje razine kvalitete života stanovnika zaštićenog svjetskog dobra grada Dubrovnika i oblikovanje baze podataka za daljnja istraživanja.

Ideja je da se provode longitudinalna istraživanja svake dvije godine da bi se utvrdilo je li došlo do smanjenja negativnih učinka turizma. Sudionici su se upoznali i s metodologijom rada. Primijenit će se stratificirani uzorak po zonama prema Državnom zavodu za statistiku. Provest će se istraživanje uživo u koje će biti uključeni studenti Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Istaknuto je kako je sudjelovanje u istraživanju dobrovoljno i da se jamči zaštita osobnih podataka. Prezentirana je struktura upitnika i pitanja koja su uključena u upitnik, a sudionici su s komentarima i prijedlozima aktivno sudjelovali u ovoj fazi njegove valorizacije. Predloženo je da se istraživanje provede od 12. do 15. veljače prema planu aktivnosti.

U ovoj se fazi istraživanje provodi na području GK Grad i dijela GK Pile, a u sljedećim će se fazama za potrebe izrade Studije stavova i zadovoljstva lokalnog stanovništva grada Dubrovnika uključiti i ostali dijelovi grada Dubrovnika.

Provođenje ovoga istraživanja dio je Aktivnosti 10.1., Cilja 10., Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“.