Poziv za iskaz interesa za upis na Double Degree studij

Na temelju sklopljenog Sporazuma između Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu, objavljuje se interni poziv za iskaz interesa za prijavu na Double Degree diplomski studij Poslovna ekonomija sa smjerovima Turizam i Marketing.

Prijavu za iskazivanje interesa mogu podnijeti redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija smjerova Marketing i Turizam.

Rok za dostavu prijava za iskazivanje interesa je 12. prosinca 2022.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik.

Predhodni članakPosjet osnovnim školama u okviru projekta “MARLESS”
Slijedeći članakDIEM 2023.