Predstavljanje znanstvene monografije „Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku“

Predstavljanje znanstvene monografije „Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku“ autora prof. emer. dr. sc. Đura Benića i izv. prof. dr. sc. Marije Benić Penava održat će se u četvrtak, 6. listopada u 11 sati u amfiteatru Sveučilišnog kampusa (Branitelja Dubrovnika 41). Riječ je o izvornom znanstvenom djelu u izdanju Školske knjige kojim se popunjava praznina u hrvatskoj ekonomskoj literaturi s područja ekonomske misli staroga i srednjega vijeka.

Monografija je rezultat petogodišnjeg istraživanja, a veći dio knjige donosi podatke prvi put dostupne široj javnosti. Koncepcijom i oblikovanjem knjiga je namijenjena ne samo studentima  koji izučavaju povijest ekonomske misli i ekonomistima nego i široj javnosti te svima koje zanimaju dostignuća pojedinih filozofa i mislilaca općenito, a posebno na području ekonomije i gospodarstva u starom i srednjem vijeku.

Broj bibliografskih jedinica kojima se autori koriste u radu impresivan je – ukupno 373 izvora među kojima je 201 knjiga i 91 članak te 1285 bilješki. Monografija je bogato ilustrirana te je upotpunjena dodatnim digitalnim sadržajima (158 javno dostupnih dokumenata i videozapisa). Knjiga je podijeljena u dva temeljna dijela: Ekonomska misao u starom vijeku i Ekonomska misao u srednjem vijeku. Prvi se dio sastoji od šest poglavlja (Ekonomske ideje i misli u Bibliji, Mezopotamija, Kina, Indija, Grčka i Rim), a drugi od dva (Islamska ekonomska misao i Kršćanska ekonomska misao).

Monografija se može digitalno prelistati na poveznici: https://online.fliphtml5.com/kzpyj/fsaq/#p=9

Iz recenzija:

„Djelo autora Đure Benića i Marije Benić Penave Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku nesvakidašnji je i dobrodošao iskorak u ekonomsko-povijesnoj analizi i analizi ekonomske misli. Zauzima istaknuto mjesto u hrvatskoj ekonomskoj znanosti zahvaljujući širokom obuhvatu i kompetentnom pronicanju u dubinu ekonomskih spoznaja gotovo zaboravljene, ali ne i manje aktualne antičke i srednjovjekovne ekonomske misli. Začudna znanstvena svježina mislilaca staroga i srednjeg vijeka u inovativnoj znanstvenoj interpretaciji i kritičkom propitivanju autora dobiva puni smisao. (…) Rukopis je vrijedno izvorno znanstveno djelo kojim se popunjava uočljiva praznina u hrvatskoj ekonomskoj literaturi. On je potreban poticaj dubljem promišljanju naravi ekonomske aktivnosti i odnosa javnog dobra i privatnog interesa te učinkovitoj upotrebi oskudnih resursa koja uključuje prihvatljivu razinu ekonomskih i socijalnih nejednakosti s osloncem na trajnost ekonomske misli u starom i srednjem vijeku.”

prof. dr. sc. Ivo Družić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

„Uzajaman rad oboje autora rezultirao je zanimljivim spojem tradicionalnog i modernog pristupa obradi ove vrlo zahtjevne i kompleksne problematike. Djelo je namijenjeno široj čitateljskoj publici. Knjiga je pisana kao znanstvena monografija, a ne kao udžbenik, ali s obzirom na vrlo preglednu strukturu, sustavnu obradu tema i opsežnu upotrijebljenu literaturu, može se primjenjivati u nastavi u predmetima iz povijesti ekonomske misli. Svrha analize ekonomske misli u starom i srednjem vijeku nije samo otkrivanje znanstvenih istina o prošlosti nego i pokušaj stručnjaka da se na temelju znanstvenih činjenica o proteklim događajima i pojavama otkriju i važne spoznaje o sadašnjosti i budućnosti. Riječ je o kapitalnom djelu o ovoj tematici kakvo dosad nije objavljeno ne samo u Hrvatskoj nego i u ostalim državama bivše Jugoslavije.”

prof. dr. sc. Alka Obadić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predhodni članakNatječaj za upis treće generacije na doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Slijedeći članakCall for papers – special issue of the scientific journal Naše more