Predstavljen sveučilišni udžbenik “Financije županija, gradova i općina”

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Financije županija, gradova i općina” i obilježavanje prve godišnjice smrti prof. dr. sc. Ante Baje održalo se 25. studenoga 2020. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, koncept ovoga sveučilišnog udžbenika osmislio je upravo pokojni profesor Bajo u jesen prošle godine. Urednici udžbenika su doc. dr. sc. Marko Primorac i pokojni prof. dr. sc. Anto Bajo, a u pisanju ovog izdanja sudjelovalo je 15 koautora, redom vrhunskih znanstvenika i stručnjaka iz različitih krajeva Hrvatske, među njima i nastavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić.

Udžbenik je izdan kao e-udžbenik, a namijenjen je studentima ekonomskih i srodnih fakulteta na kojima se u okviru pojedinih kolegija izučavaju javne financije, stručnjacima zaduženima za financije u sektoru lokalne države, političarima, novinarima i široj zainteresiranoj javnosti.

Kroz 12 poglavlja obrađene su teme vezane uz strukturu javnog sektora, proračune lokalnih jedinica vlasti, fiskalni federalizam, ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica, komunalno gospodarstvo u Hrvatskoj, izvore prihoda lokalnih jedinica vlasti, porez na nekretnine, fiskalne nejednakosti i fiskalnu neravnotežu, dug i zaduživanje lokalnih jedinica vlasti, alternativne modele nabave, upravljanje imovinom i regionalnu politiku i fondove EU.