Preminuo prof. dr. sc. Halid Konjhodžić

Istinski tužni javljamo da je 20. siječnja 2021. preminuo dugogodišnji profesor na ex. Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu i Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Halid Konjhodžić. Redoviti profesor u trajnom zvanju Halid Konjhodžić bio je zaposlen na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku od 1992. godine a na Sveučilištu je radio do 2013. kad je otišao u mirovinu.

Prof. dr. sc. Halid Konjhodžić rođen je 30. 8. 1943. godine u Mostaru gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Ekonomski fakultet završio je 1966. godine u Beogradu. Po završetku Fakulteta radio je kao profesor – ekonomist u Ekonomskoj školi u Travniku, gdje je držao nastavu iz financija i ekonomike.

Pravni fakultet u Sarajevu završio je 1971. godine. Iste godine je izabran za asistenta Pravnog fakulteta u Sarajevu na Katedri ekonomskih nauka. Zatim se upisao na poslijediplomski studij Pravnog fakulteta Beograd. Magistarski rad na temu: “Analiza inflacije s posebnim osvrtom na zemlje u razvoju” obranio je 1974. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj novčane mase na inflaciona kretanja u SFRJ u periodu od 1966. – 1978. godine” obranio  je na Ekonomskom fakultetu u Skopju 1980. godine.

Za izvanrednog profesora izabran je 1982. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za predmet Financije. Za redovitog profesora biran je 1987. godine na Pravnom fakultetu, a zatim i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na iste predmete.

Tijekom studija i rada biran je na razne dužnosti, između ostaloga bio je dekan i prodekan Pravnog fakulteta u Mostaru u dva mandata, a bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Review for Law and Economics.

Aktivno je govorio engleski, francuski, talijanski i njemački. Bio je na specijalizaciji, odnosno studijskim boravcima u Parizu, Dijonu, Londonu, Amsterdamu, Grazu, Regensburgu i Tunisu. Bio je izabran za eksperta UNESCO-a.

Prof. dr. sc. Halid Konjhodžić bio je 45 godina angažiran u znanstveno–nastavnim procesima Ekonomskih i Pravnih fakulteta, kako na preddiplomskim i diplomskim, tako i na poslijediplomskim studijima. Veoma je zapažen i na planu podizanja mladog znanstveno–stručnog podmlatka. U tom kontekstu, bio je mentor na više od 700 diplomskih radova. Bio je profesor konzultant – mentor pri izradi 13 magistarskih radova, a i pri izradi i obrani i 8 doktorskih disertacija. Njegov znanstveni rad ogleda se u 12 udžbenika, 22 referata na znanstvenim skupovima, 51 člankom u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i tri znanstvene studije. Bio je i član u uredništvima znanstvenih časopisa.

Svoje je stručne kompetencije kandidat potvrdio u brojnim stručnim radovima, elaboratima, ekspertizama, vještačenjima, projektima, analizama, javnim predavanjima, raspravama. Sve mu je to koristilo i u nastavi, jer mu je bogato životno i radno iskustvo omogućavalo da na prihvatljiv i razumljiv način studentima približi praksu te da ih kroz praktična pitanja i probleme kompetentno uvede u svijet znanja. Sudjelovao je i različitim aktivnostima popularizacije ekonomske znanosti i struke.

Predhodni članakObavijest studentima o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija
Slijedeći članakZimski ispitni rokovi