Znanstveni rad Nebojše Stojčića objavljen u časopisu Journal of Technology Transfer

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, znanstvenik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, objavio je znanstveni rad „Collaborative innovation in emerging innovation systems: Evidence from Central and Eastern Europe“ u časopisu Jorunal of Technology Transfer.

Journal of Technology Transfer je Springerov časopis s čimbenikom odjeka 4.037 i nalazi se unutar prvog kvartila (Q1) časopisa u bazi Web of Science u kategoriji Menadžment. Prema podacima baze Google Scholar Metrics rangiran je unutar top 10 časopisa u svijetu za područje Entrepreneurship & Innovation

U radu se istražuje uloga EU i non-EU partnera u komercijalizaciji inovacija poduzeća u zemljama središnje i istočne Europe (CEE regija). Rezultati istraživanja ukazuju kako su EU partneri značajni za komercijalizaciju postojećih i marginalno modificiranih proizvoda dok suradnje sa partnerima iz drugih dijelova svijeta (USA, Kina i Indija) vode tržišnom uspjehu radikalno inovativnih proizvoda. Dobiveni nalazi sugeriraju kako se zemlje CEE regije nalaze na točki zaokreta gdje daljnji rast zahtijeva diverzifikaciju sudjelovanja u globalnim lancima dodane vrijednosti. Rad ujedno otvara pitanje učinkovitosti jedinstvenog EU tržišta u izgradnji inovacijama-pokretane konkurentnosti u novim članicama EU.

Rad se može pronaći na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-020-09792-8

Predhodni članakIzvanredni ispitni rok
Slijedeći članakIzvanredni ispitni rok