Dodijeljena priznanja zaposlenicima Sveučilišta u Dubrovniku u 2021. godini

Rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum dodijelio je priznanja zaposlenicima Sveučilišta u Dubrovniku u 2021. godini. Priznanja u devet kategorija dodijeljena su na prigodnoj svečanosti nakon 180. sjednice Senata Sveučilišta u Dubrovniku, posljednje u ovoj kalendarskoj godini.

Godišnje priznanje za osobito postignuće u nastavi i radu sa studentima dobile su prof. dr. sc. Ivana Pavlić i doc. dr. sc. Barbara Puh zbog osobitog doprinosa osuvremenjivanju i unaprjeđivanju kvalitete nastavnog procesa. Zaposlenice su vlastitim sredstvima iz projekata osnovale i opremile Laboratorij digitalnog marketinga kao drugi takav laboratorij u Hrvatskoj u svrhu poboljšanja kvalitete nastave i rada sa studentima ukupne vrijednosti preko 500.000 kn.

Godišnje priznanje za autorstvo znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS) u području društvenih znanosti dobio je izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić (7Q1 i 1 Q2 rad), u području prirodnih znanosti prof. dr. sc. Branko Glamuzina (4 Q1 i 4 Q2 rada), u području tehničkih znanosti izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac (2 Q1 rada) te u području biotehničkih znanosti doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić (2 Q1 rada) i izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević (2 Q1 rada).

Priznanje za najcitiraniji znanstveni rad u WoS bazi dobili su izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić i izv. prof. dr. sc. Ivana Palunko. Riječ je o sljedećim znanstvenim radovima;  

Hashi, I., Stojcic, N. (2013). The impact of innovation activities on firm performance: Evidence from the Community Innovation Survey 4. Research Policy, 42(2)

UKUPAN BROJ CITATA U 2021. GODINI: 27

Busoniu, L. de Bruin, T., Tolic, D., Kober, J., Palunko, I. (2018). Reinforcement learning for control: Performance, stability and deep approximators. Annual reviews in control, 46

UKUPAN BROJ CITATA U 2021. GODINI: 27

Priznanje za sveukupnu najvišu citiranost u WoS bazi dobio je prof. dr. sc. Branko Glamuzina s ukupnim brojem citata u 2021. godini; 190.

Priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima za najvećuugovorenu vrijednost znanstvenog projekta dobio je dr. sc. Rade Garić. Ugovorena vrijednost projekta za Sveučilište u Dubrovniku je 1.850.000 kuna.

Priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima suradnje s institucijama i gospodarstvom za najveću ugovorenu vrijednost stručnih projekata dobio je izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić. Ugovorena vrijednost projekta za Sveučilište u Dubrovniku je 971.182 kuna.

Priznanje za osobit doprinos u  radu i razvoju Sveučilišta zaposleniku administracije dobila je Sanda Desnica, dipl. ing. agr. Voditeljica Laboratorija ZMK (34 godine staža) tijekom čijeg je rada ishodovana akreditacija laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025), a opseg analiza se svake godine povećava. U protekloj akademskoj godini uspješno je uspostavila rad novog dijela laboratorija za fizikalno- kemijska ispitivanja tla. U laboratoriju se obavljaju i analize voćne pulpe i prerađevina, fizikalno kemijske analize vina i ulja, a gđa Desnica vodi i panel za senzoričko ocjenjivanje ulja. Laboratorij osigurava visoku kvalitetu usluge što se dokazuje redovnim međudržavnim laboratorijskim kontrolama s najvišim ocjenama.

Godišnje priznanje za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta dobio je dr. sc. Zdravko Kedžo, dugogodišnji predavač na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku na kojem je prenio znanje generacijama studenata. Kontinuirano se zalaže za unaprjeđenje nastavnog procesa na Sveučilištu u Dubrovniku te tehničke opremljenosti Odjela. Jedan je od najzaslužnijih suradnika Sveučilišta za uspostavljanje, višekratnu pripremu zahtjeva za dodjelu koncesije i djelovanje UNIDU radija. Svoje bogato znanje i mrežu kontakata uvijek je nesebično stavljao na raspolaganje studentima i djelatnicima UNIDU radija kojim je pružao podršku u pravljenju prvih profesionalnih iskoraka.

Predhodni članakPoništenje Natječaja – stručni suradnik na projektu MARLESS
Slijedeći članakNatječaj za Stipendiju Manfred Wörner njemačkog Saveznog ministarstva obrane