Interni poziv za iskaz interesa – Double Degree studiji, ak. god. 2021./2022.

Na temelju sklopljenog Sporazuma između Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu, objavljuje se interni poziv za iskaz interesa za prijavu na Double Degree diplomski studij Poslovna ekonomija sa smjerovima Turizam i Marketing.

Prijavu za iskazivanje interesa mogu podnijeti redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija smjerova Marketing i Turizam.

Rok za dostavu prijava za iskazivanje interesa je 21. prosinca 2021.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik.

Prijavni obrazac za studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing

Predhodni članakRezultati natječaja za stipendiranje studenata
Slijedeći članakIzložba „Fotografija Dubrovnika kroz objektiv studenta“ u Studentskom domu