Nastupno predavanje mr.sc. Fani Favro Bukvić

U Dubrovniku, 10. listopada 2022.

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05.), člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.- Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH), obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja

NASTUPNO PREDAVANJE

održati

mr.sc. Fani Favro Bukvić

I.

Teme nastupnog predavanja:

TRANSFORMACIJA PONAŠANJA GOSTIJU U UVJETIMA POST COVID TURIZMA

II.

Nastupno predavanje održat će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

na adresi Lapadska obala 7,

u dvorani E03

u ponedjeljak, 17. listopada 2022. s početkom u 16:00 sati.

III.

Ova obavijest oglasit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

 Rektor     prof. dr. sc. Nikša Burum  
Predhodni članakSedma odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja – Erasmus+ Ka103 2020.
Slijedeći članakJavna tribina povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa