Odluka o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku

Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 201. sjednici održanoj 31. siječnja 2024. donio je Odluku o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku s pripadajućim hodogramom aktivnosti.

Predhodni članakOdržana radionica o istraživanju stavova lokalnog stanovništva grada Dubrovnika
Slijedeći članak4. odluka o odabiru studenata za odlazak na mobilnost u svrhu stručne prakse – Erasmus+ projekt KA131 2022