SEZONALNOST TURIZMA I RAST PODUZEĆA: Novo UNIDU istraživanje u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima

O koristima turističke aktivnosti u Hrvatskoj učestalo se govori te su one predmet brojnih znanstvenih istraživanja. Međutim, ocjena ukupnog učinka turizma na hrvatsko društvo i ekonomiju zahtijeva analizu svih društvenih koristi i troškova. U novom radu TOURCRO projekta „High season, low growth: The impact of tourism seasonality and vulnerability to tourism on the emergence of high-growth firms“ autori izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić sa Sveučilišta u Dubrovniku, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za turizam i dr. sc. Maruška Vizek s Ekonomskog Instituta Zagreb analiziraju kako turistička aktivnost utječe na pojavu brzorastućih poduzeća u jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje je objavljeno u prestižnom časopisu Tourism Management, rangiranom u prvom kvartilu baze Web of Science među top tri časopisa u području turizma i top deset časopisa u području menadžmenta na svijetu s WoS čimbenikom odjeka 10.967 i 4 zvjezdice na ABS listi što je ujedno i objava u časopisu s najvećim čimbenikom odjeka nekog znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku od njegovog osnutka.

Analiza provedena na populaciji jedinica lokalne samouprave te na uzorku ograničenom na one lokalne jedinice koje bilježe turističku aktivnost u razdoblju 2012.-2019. obuhvatila je populaciju od preko 100 tisuća poduzeća – pravnih subjekata – registriranih u zemlji u promatranom razdoblju. Rezultati analize, robusni na promjenu uzorka i metoda procjene, sugeriraju da i ranjivost lokalnih jedinica na turističku aktivnost i povećana sezonalnost turizma negativno utječu na nastanak brzorastućih poduzeća u lokalnim jedinicama. Međutim, učinak veće turističke sezonalnosti na smanjenje broja brzorastućih poduzeća je za 4 do 6 puta veći od negativnog učinka turističke ranjivosti. To znači da podiskorištenost kapitalnih resursa koji se upotrebljavaju za pružanje turističkih usluga, velike fluktuacije u turističkim prihodima i povećana osjetljivost lokalnih jedinica na vanjske negativne šokove ograničavaju mogućnosti za rast poduzeća u turizmu i drugim sektorima u gradovima i općinama u kojima je turistička sezonalnost posebice izražena.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517721001746?via%3Dihub

Predhodni članakWelcome!
Slijedeći članakNATJEČAJ – stručni suradnik na projektu MARLESS