Svečano promovirani studenti Sveučilišta u Dubrovniku

Svečane promocije završenih studenata prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku održane su u dva termina ispred Studentskog doma, a ukupno je promovirano 267 studenata, 102 magistra struke/stručna specijalista i 165 prvostupnika. Na svečanim promocijama dodijeljene su Rektorove nagrade, a najbolji studenti nagrađeni su i diplomama cum laude i summa cum laude.

Rektorove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj 2022./2023. godini na prijediplomskim i diplomskim studijima su dodijeljene Stefani Ivanic s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Nori Marinelić s Odjela za komunikologiju, Dori Gavrić s Odjela za  elektrotehniku i računarstvo, Marti Mandić s Odjela za umjetnost i restauraciju, Lei Ceraj- Cerić s Odjela za primijenjenu ekologiju i Mariji Milovac sa studija Povijest Jadrana i Mediterana.

U 18:30 sati su promovirane prvostupnice i prvostupnici Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za primijenjenu ekologiju, Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju, Studija Povijest Jadrana i Mediterana i Stručnog studija Sestrinstvo.

U 20 sati su promovirani magistri struke/stručni specijalisti Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju uključujući magistre Double Degree diplomskog studija koji se izvodi sa Sveučilištem u Palermu, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za primijenjenu ekologiju, Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju te Stručnog studija Kliničko sestrinstvo.

Predhodni članakDoc. dr. sc. Srđan Vujičić održao predavanje pred Znanstvenim vijećem za pomorstvo HAZU
Slijedeći članakAssistant Professor Srđan Vujičić gave a lecture before the Scientific Council for Maritime Affairs of the Croatian Academy of Sciences and Arts