Poslijediplomski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nudi studije koji obrazuju za dinamično tržište rada iz područja ekonomije, marketinga, turizma, IT menadžmenta i financija.

Profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a održala predavanje s temom  “Leading Senior...

Dana 21.4.2023. gostujuće predavanje studentima doktorskog studija modul Menadžment, na kolegiju Korporativno upravljanje, održala je profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a,  University of New Hampshire, Peter T. Paul...

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada kandidata Hrvoja Spremića

Javna obrana teme doktorskog rada Hrvoja Spremića Odrednice digitalne zrelosti zračnih luka kandidata poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomiju u digitalnom okruženju,održat će se...

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada kandidatkinje Sanje Živković

Javna obrana teme doktorskog rada Sanje Živković „THE INFLUENCE OF INTEGRATIVE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON INTERCULTURAL EFFECTIVENESS“,  kandidatkinje poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomiju u...

Natječaj za upis na doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

NATJEČAJ za upis treće generacije studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u...

Professor Joe. Hair – Another world leading scholar guest lecture at...

On September 22nd and 23rd our programme had the honour of hosting professor Joseph F. Hair from University of South Alabama, Mitchell College of...

Profesor Joe F. Hair – novo gostujuće predavanje vodećih svjetskih znanstvenika...

22. i 23. rujna naš je studij imao čast ugostiti profesora Josepha F. Haira sa Sveučilišta South Alabama, Mitchell College of Business. Prof. Hair...

Profesor Marco Savastano održao predavanje na temu “Digital Transformation and Sustainability:...

Profesor Marco Savastano (Sapienza University of Rome) je u svom predavanju objasnio najvažnije znanstvene i teoretske okvire koji se koriste u istraživanju u području...

Ekonomska valorizacija kulturno povijesne baštine u digitalnom okruženju – gostujuća predavanja

U okviru nastave izbornog kolegija Ekonomska valorizacija kulturno povijesne baštine u digitalnom okruženju, nositelja kolegija izv. prof. dr. sc. Antonia Vlahova i izv. prof....

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROFESORICE ZIJADE RAHIMIĆ S EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U...

Na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ u okviru kolegija  Upravljanje ljudskim resursima, 9. listopada 2021. održano je gostujuće predavanje prof. dr....
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis