Poslijediplomski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Natječaj za upis studenata na doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom...

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju raspisuje Natječaj za upis pete generacije studenata na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom...

Svečano obilježen početak nastave četvrte generacije studenata na poslijediplomskom doktorskom studiju...

Na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom studiju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“...

Natječaj za upis studenata- doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom...

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomijuraspisujeNATJEČAJza upis četvrte generacije studenata na združeni doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnomokruženju Odjela za ekonomiju...

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nudi studije koji obrazuju za dinamično tržište rada iz područja ekonomije, marketinga, turizma, IT menadžmenta i financija.

Profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a održala predavanje s temom  “Leading Senior...

Dana 21.4.2023. gostujuće predavanje studentima doktorskog studija modul Menadžment, na kolegiju Korporativno upravljanje, održala je profesorica Vanessa Druskat iz SAD-a,  University of New Hampshire, Peter T. Paul...

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada kandidata Hrvoja Spremića

Javna obrana teme doktorskog rada Hrvoja Spremića Odrednice digitalne zrelosti zračnih luka kandidata poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomiju u digitalnom okruženju,održat će se...

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada kandidatkinje Sanje Živković

Javna obrana teme doktorskog rada Sanje Živković „THE INFLUENCE OF INTEGRATIVE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON INTERCULTURAL EFFECTIVENESS“,  kandidatkinje poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomiju u...

Natječaj za upis na doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

NATJEČAJ za upis treće generacije studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u...

Professor Joe. Hair – Another world leading scholar guest lecture at...

On September 22nd and 23rd our programme had the honour of hosting professor Joseph F. Hair from University of South Alabama, Mitchell College of...

Profesor Joe F. Hair – novo gostujuće predavanje vodećih svjetskih znanstvenika...

22. i 23. rujna naš je studij imao čast ugostiti profesora Josepha F. Haira sa Sveučilišta South Alabama, Mitchell College of Business. Prof. Hair...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis