Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nudi studije koji obrazuju za dinamično tržište rada iz područja ekonomije, marketinga, turizma, IT menadžmenta i financija. Tu je i prvi sveučilišni diplomski double degree studij iz područja ekonomije na engleskom jeziku!  To znači – upisati diplomski studij na Sveučilištu u Dubrovniku, jedan semestar provesti na Sveučilištu u Palermu i završetkom studija steći diplome obje institucije! Sve detalje objašnjava pročelnik Odjela izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos.

Koje studije nudi Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i na kojim razinama? i na kojim razinama?

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi niz preddiplomskih, diplomskih, sveučilišnih i stručnih programa, te mogućnost stjecanja najvišeg stupnja formalnog obrazovanja odnosno doktorata znanosti. Nudimo preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije sa smjerovima: IT menadžment, Marketing i Turizam. Nakon završetka treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija studenti stječu zvanje sveučilišnog prvostupnika ekonomije nakon čega se u pravilu odlučuju nastaviti školovanje na našem diplomskom sveučilišnom studiju poslovne ekonomije koji se također izvodi za smjerove IT menadžment, Marketing i Turizam. Po završetku sveučilišnog diplomskog studija koji traje dvije godine stječe se zvanje magistra poslovne ekonomije što omogućava upis doktorskog studija. Na našem Odjelu u ponudi je poslijediplomski doktorski studij „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ s vrlo inovativnim i modernim programom koji se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Za one studente koji se žele što prije uključiti na tržište rada i kojima odgovara više stručna, a manje teoretska nastava Odjel nudi dva preddiplomska stručna studija. To su preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija i preddiplomski stručni studij Financijski menadžment. Također, studenti stručnih studija mogu nastaviti svoje školovanje na diplomskim studijima i to na diplomskom studiju Hotelijerstvo i diplomskom studiju Financijski menadžment.

Koje su prednosti studiranja na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju?

Na Odjelu se potiče individualni rad profesora sa studentima i rad u manjim skupinama pri čemu su profesori iznimno posvećeni radu sa studentima, a što potvrđuju i studentske ankete koje se provode svaki semestar i iz kojih se vidi postignuti visoki stupanj zadovoljstva studenata. Kroz takav pristup radu studenti se potiču za prijavljivanje na razna studentska natjecanja gdje postižu zapažene rezultate. Osim toga, organiziraju se gostujuća predavanja renomiranih stručnjaka iz prakse, nerijetko bivših studenata Odjela kao i obilasci studenata bankama, hotelima  i sl. gdje iz prve ruke dobivaju informacije o njihovom načinu rada.

Kako Odjel ima sklopljene brojne ugovore o Erasmus razmjeni, dolaze nam profesori s drugih europskih sveučilišta i održavaju dio nastave, a naši studenti imaju mogućnost odlaska i završavanja jednog ili dva semestra na nekoj inozemnoj znanstvenoj instituciji u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj itd. Na Odjelu imamo i poseban ured za povezivanje studenata s poslodavcima iz okruženja čime studenti dobivaju priliku odrađivanja stručne prakse odnosno upoznavanja sa svijetom rada koji ih očekuje nakon završetka studija.

Kako je organiziran praktični dio nastave?

Praktični dio nastave na našem Odjelu je organiziran kroz nastavni proces u obliku vježbi i seminara na svakom pojedinom kolegiju. Značajan dio praktične nastave, posebice na stručnim studijima, održavaju suradnici iz prakse, velikim dijelom alumni našeg Odjela koji obnašaju rukovodeće pozicije u različitim poduzećima i institucijama. Povrh toga, praktični dio nastave se organizira u obliku stručne prakse. Za studente sveučilišnih studija stručna praksa je dana kao mogućnost, a za studente stručnih studija ona je obavezna. Aktivnim angažmanom studenata u različitim poslovnim sustavima naše županije, studenti ne samo da unapređuju svoja znanja i sposobnosti, već dolaze u priliku da se predstave potencijalnim budućim poslodavcima, odnosno osvijeste svoje preferencije po pitanju zapošljavanja. Naposljetku, studenti stručnu praksu mogu odrađivati i u inozemstvu kroz Erasmus ugovore potpisane s brojnim partnerskim zemljama.

Koje se znanja i vještine stječu?

Nastavni planovi i programi svih studijskih smjerova osmišljeni su i prilagođeni praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za što lakše uključivanje u suvremeno poslovanje.

Studijski smjer Marketing oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetno komuniciranje s tržištem. Naglasak je na stjecanju specifične naobrazbe iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u marketingu.

Studijski smjer Turizam je orijentiran na obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi ovladavanje temeljnim znanjima nužnim za promoviranje i unapređivanje turizma.

Studijski smjer IT menadžment spoj je znanja iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ekonomije s naglaskom na primjeni IT rješenja u odlučivanju i upravljanju na mikro i makro razini.

Stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija pruža suvremena znanja o analizi turističkih trendova, promjena i događanja te spoznaje o prilagodbi novim trendovima u ugostiteljstvu. Ovim programom studenti usvajaju specijalistička praktična znanja čime stječu vještine koje mogu primjenjivati u obavljanju svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Stručni studij  Financijski menadžment je usmjeren na stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnom poslovanju svakog poduzeća. Polaznici ovog studija stječu nove vještine koje im omogućavaju kvalitetno financijsko odlučivanje.

Gdje se studenti koji završe studij na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju mogu zaposliti?

Koncepcija na kojoj se temelji izobrazba studenata na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u prvom redu polazi od potreba tržišta rada. Završenim studentima sveučilišnih i stručnih studija otvaraju se široke mogućnosti zapošljavanja u različitim oblicima organizacija bez obzira na njihovu veličinu,  temeljnu djelatnost ili vlasničku strukturu. Studenti koji završe studijski smjer Marketing mogu raditi na poslovima voditelja istraživanja tržišta, menadžera prodaje i logistike, stručnjaka za digitalni marketing i sl. Na smjeru Turizam obrazuju se stručnjaci koji svoju budućnost izgrađuju na poslovima upravljanja i izgradnje turističkog proizvoda na makro ili mikro razini. U skladu s tim studenti će se po završetku studija moći lako uključiti na tržište rada na poslovima upravljanja turističkom destinacijom, menadžera hotela, voditelja turističkih agencija i sl.

Završetkom studija IT menadžment studenti će biti kompetentni upravljati IT projektima, te će svoje zaposlenje moći pronaći na poslovima kreiranja, korištenja i upravljanja informacijskim tehnologijama. Ovim se studentima nude pozicije kao što su poslovni analitičar, dizajner kvalitete u IT-u, stručnjak za provedbu digitalne kampanje i sl.

Smisao stručnih studija koji se nude na našem Odjelu je da pruže stručno – specijalističko znanje studentima što im omogućava zapošljavanje na rukovodećim pozicijama različitih centara odgovornosti hotela, banaka, osiguravajućih društava i sl., ovisno o završenom smjeru i stupnju studija.

Što izdvaja Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u odnosu na druge slične u Hrvatskoj?

Ono što izdvaja naš Odjel u odnosu na druge slične u Hrvatskoj je posebna posvećenost svim nadarenim studentima, ne samo onima koji postižu zapažene rezultate u području znanstvenog i stručnog rada, već i sportašima kojima se omogućava da uz profesionalno bavljenje sportom ostvare i akademski stupanj naobrazbe.

Međunarodna suradnja nam je iznimno razvijena te je po broju dolaznih Erasmus studenata Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na prvom mjestu, ne samo na razini Sveučilišta već i na razini Hrvatske.  Posebnost je i sklopljen Double degree ugovor o zajedničkom programu sa sveučilištem u Palermu koji omogućava studentima stjecanje dvostruke diplome, a u planu je  proširiti ga sa sveučilištem u Malagi.

Posebno smo ponosni na tradiciju podučavanja jer Odjel nudi svoje programe od sedamdesetih godina prošlog stoljeća pa sve do danas. Iako smo relativno mali, Odjel danas nudi kontinuiranu vertikalu sveučilišnog programa koja ide od preddiplomskog studija pa sve do doktorata, kao i brojne programe cjeloživotnog usavršavanja posebice u segmentu turizma.

Što biste poručili budućim studentima; što je najvažnije znati prije početka studija?

Svi oni koji su zainteresirani za obrazovanje u području poslovne ekonomije dobrodošli su na naš Odjel. Naša su očekivanja da sa sobom donesu volju za učenjem te da budu motivirani za rad i napredovanje, a mi ćemo se potruditi pružiti im sve ono što je potrebno za njihov uspjeh i razvoj karijere!

Predhodni članakNATJEČAJ – stručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Slijedeći članakNovi projekt Instituta za more i priobalje i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko – neretvanske županije