Izbori za predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

Izbori za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku bit će održani 15. studenog 2021. od 08:00 do 20:00 sati.

Kandidirati se mogu redoviti studenti; kandidacijski obrazac dostavlja se elektronski na e-mail marijana.lujo@unidu.hr najkasnije do petka, 12. studenoga 2021. do 12 sati.

Kandidacijski obrazac može se preuzeti na poveznici:

Potporu kandidaturi mogu dati redoviti studenti s iste razine studija  za koju se bira studentski predstavnik.

Izbore će provesti Izborno povjerenstvo koje je imenovao rektor na prijedlog Senata i Studentskog zbora, a čine ga;

doc. dr. sc. Aleksandar Selmanović, predsjednik,

doc. dr. sc. Dean Kontić, član i zamjenik predsjednika,

Hrvoje Marušić, student, Odjel za elektrotehniku i računarstvo,

Kristijan Radić, student, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

Kristina Čumbelić, studentica, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Više u Odlukama u nastavku!

Predhodni članakKonačna lista za dodjelu Rektorove nagrade studentima za najbolji uspjeh u akademskoj 2020./2021. godini
Slijedeći članakStroj za usitnjavanje biljnog materijala