UPISI U VIŠE I PONAVLJAČKE GODINE STUDIJA

NAPOMENA: S ciljem da se ispoštuju sve predviđene epidemiološke mjere i preporuke te izbjegnu bilo kakve rizične situacije svi upisi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju obaviti će se ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI!

Postupak upisa u više godine studija:

1. Na studomatu utvrditi troškove upisa – broj nepoloženih ECTS bodova (samo za redovne studente). Izvanredni studenti plaćaju punu školarinu i upisninu.

2. Upis preko studomata (odabrati izborne predmete).

3. Popuniti elektronski obrazac F03-22 naknada za upis, te na temelju izračunatog iznosa uplatiti troškove školarine i troškove upisnine.

4. Kako bi upis bio obavljen, obavezno je na e-mail: strucni.ekonomija@unidu.hr dostaviti:

 obrazac F03-22 naknada za upis i

potvrdu uplate troškova.

Na temelju dostavljenih dokumenata u sustavu se obavlja upis u cijelosti. Informaciju o obavljenom upisu studenti će dobiti na e-mail.

Za upis u ponavljačke godine postupak upisa je isti.

Obračun troškova upisa u više godine studija:

1. Redoviti studenti koji su ostvarili 55 i više ECTS bodova plaćaju samo troškove upisnine u iznosu od 300,00 kn

2. Redoviti studenti koji su ostvarili 45 ECTS bodova i više, a manje od 55 ECTS bodova, plaćaju nepoložene ECTS bodove (cijena 1 ECTS boda iznosi 62,00 kn) i troškove upisnine u iznosu od 300,00 kn.

3. Izvanredni studenti plaćaju punu školarinu u iznosu od 3700,00 kn i troškove upisnine u iznosu od 300,00 kn.

Obračun troškova upisa u ponavljačke godine:

1. Redoviti studenti plaćaju nepoložene ECTS bodove i troškove upisnine.

2. Izvanredni studenti plaćaju 50% troškova školarine, tj. 1850,00 kn i troškove upisnine od 300,00 kn.

3. Redoviti studenti koji prvi put ponavljaju godinu a ostao im je samo završni rad plaćaju samo upisninu u iznosu 300 kn.

Izvanredni studenti koji prvi put ponavljaju godinu a ostao im je samo završni rad plaćaju samo upisninu i iznosu 300 kn.

Upisi će se obavljati prema slijedećem rasporedu :

upis u 3. godinu studija: u četvrtak 24. rujna,

upis u 2. godinu studija: u petak 25. rujna,

upis u ponavljačke godine: u ponedjeljak 28. rujna.

Predhodni članakRezultati trećeg Erasmus + (KA103) Natječaja za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse
Slijedeći članakUpisi u više i ponavljačke godine studija