Ekonomska misao i praksa

Ekonomska misao i praksa je znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište u Dubrovniku. U časopisu se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad. Časopis je usmjeren ne samo na problematiku proizvođača i potrošača, već i na regionalnu i ekonomiju određene industrije, turizam, financijska tržišta, nezaposlenost, inflaciju, globalizaciju i međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, razvoj i rast te povijest ekonomske misli i druga područja ekonomije. Svi radovi prolaze tzv. dvostruku slijepu recenziju, detaljno objašnjenu u Informacijama za autore. Osim znanstvenih članaka, u časopisu se objavljuju i razne druge vrste radova poput recenzije knjige, povremene rasprave o važnim aktualnim pitanjima i sažeci konferencija. Pristup objavljenim radovima u časopisu je slobodan. Izdavanje časopisa novčano podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Economic Thought and Practice is scientific journal published by the University of Dubrovnik. It encourages high quality submissions on a broad range of topics in the field of economic including theoretical, applied, interdisciplinary and methodological work. The submissions are welcomed, but not only, on the issues of producer and consumer behaviour, regional and industrial economics, tourism, financial markets, unemployment, inflation, globalisation and international economic integration, institutional economics, economic policy, development and growth, history of economic thought and other fields of economy. All papers are subject to a «double-blind» review process, detailed in the Guide for Authors. Besides research articles the journal also publishes a variety of other types of papers such as book reviews, occasional discussion papers on important topical issues and conference summaries. The journal supports open access to the published papers. The journal is co-financed by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia.

Radovi objavljeni u časopisu Ekonomska misao i praksa referiraju se u sekundarnim publikacijama / Papers published in Economic Thought and Practice are indexed in:
Emerging Sources Citation Index, Journal of Economic Literature, Pittsburgh; DOAJ, Directory of Open Acess Journals, Lund University, Lund; EBSCO Publishing, Ipswich, MA, USA; CAB Abstract (CABI), Wallingford, UK; Hrčak; ProQuest; EconLit; EconBiz; ROAD; ZBW.

Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief

Đuro BENIĆ

Mladi urednik / Junior Editor

Nebojša STOJČIĆ

Tajnik uredništva / Editorial Board Secretary

Davorka TURČINOVIĆ

Adresa izdavača / Publisher’s address

Sveučilište u Dubrovniku – Ekonomska misao i praksa
Ćira Carića 4, Dubrovnik, Hrvatska
telefon: +385 (0)20 445 708
e-mail: ekon.misao@unidu.hr

Home

Economic Thought and Practice is scientific journal published by the University of Dubrovnik. It encourages high quality submissions on a broad range of topics in the field of economic including theoretical, applied, interdisciplinary and methodological work. The submissions are welcomed, but not only, on the issues of producer and consumer behaviour, regional and industrial economics, tourism, financial markets, unemployment, inflation, globalisation and international economic integration, institutional economics, economic policy, development and growth, history of economic thought and other fields of economy. All papers are subject to a «double-blind» review process, detailed in the Guide for Authors. Besides research articles the journal also publishes a variety of other types of papers such as book reviews, occasional discussion papers on important topical issues and conference summaries. The journal supports open access to the published papers. The journal is co-financed by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia.

Indexing / Abstracting

Papers published in Economic Thought and Practice are indexed in:

 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 • Journal of Economic Literature, Pittsburgh
 • DOAJ,Directory of Open Acess Journals, Lund University, Lund
 • EBSCO Publishing, Ipswich, MA, USA
 • CAB Abstract (CABI), Wallingford, UK
 • Hrčak
 • ProQuest
 • EconLit
 • EconBiz
 • ROAD
 • ZBW
Editorial Board

Editorial Board of the journal consists of internationally recognised scientists from around the world. As ambassadors of the journal they promote the journal to authors and readers and encourage colleagues to submit their high-quality work to us. They assist Journal Editor in identification of suitable reviewers, provide second opinions on papers where reviews are incomplete, oversee the review process and assist Journal Editor in reaching final publication decision. Through Editorial Board meetings, held in person or via telephone and video links members of Editorial Board provide advice on a range of subjects such as feedback on past issues, future direction of the journal, subject-specific expertise, ideas and innovations for improvement of journal.

Editorial Board
 • Đuro BENIĆ, University of Dubrovnik, Croatia (Editor in Chief)
 • Nebojša STOJČIĆ, University of Dubrovnik, Croatia (Junior Editor)
 • Rita CASTELLANI – University of Perugia, Italy
 • Iraj HASHI – Staffordshire University,United Kingdom
 • Tonći LAZIBAT, University of Zagreb, Croatia
 • Kunibert RAFFER , University of Vienna, Austria
 • Paul ROOSENS , University of Antwerp, Belgium
 • Katija VOJVODIĆ, University of Dubrovnik, Croatia
 • Ivana PAVLIĆ, University of Dubrovnik, Croatia
 • Richard WOODWARD, University of Edinburgh, Scotland
 • Shqiponja TELHAJ, London School of Economics, UK
 • Mehtap HISARCIKLILAR, Staffordshire University, UK
 • Al CAMPBELL, University of Utah, USA
 • Stefano de CANTIS, University of Palermo, Italy
 • Jens LOWITSCH, Europa Universitat Viadrina Frankfurt, Germany

~~~

 • Davorka TURČINOVIĆ, University of Dubrovnik (Secretary Editorial)
 • Martina HRNIĆ, University of Dubrovnik (Translation and Proof-reading into English)
 • Nikolina KURAICA (Proofreading)
 • Sofija BOGOJE, Maris SJEKAVICA (Classification of Articles)
Publication details

Editorial Office

University of Dubrovnik – Economic Thought and Practice
Ćira Carića 4, Dubrovnik, Croatia
phone: +385 (0)20 445 708
e-mail: ekon.misao@unidu.hr

Printed in 200 copies.

The journal is released two times a year (June and December).

Papers for the number 1 (June) received by March 31.

Papers for the number 2 (December) received by September 30.

ISSN 1330-1039; E-ISSN 1848-963X; UDK 33

Ekonomska misao i praksa“ je recenzirani akademski časopis za ekonomsku teoriju i praksu koji izdaje Sveučilište u Dubrovniku.

Svi radovi u časopisu Ekonomska misao i praksa šalju se na dvije anonimne recenzije, pri čemu recenzenti ne znaju tko su autori rada, niti autori znaju tko su recenzenti. Kako bi se ovo omogućilo, autori trebaju poslati dvije verzije svojih radova, „potpunu“ verziju koju će vidjeti samo glavni urednik i „skrivenu“ verziju bez imena i adresa autora i bez referenci koje bi mogle upućivati na autora (verzija za recenzente).

Poslane radove će prvo pregledati urednik koji ih je zaprimio. Radovi koji ne spadaju u djelokrug koji pokriva EMiP bit će odbijeni bez pregledanja. (Oni koji su na granici mogu biti poslani savjetodavnom uredniku koji je stručnjak za tu temu.) Radovi koji su dostavljeni časopisu EMiP, a prikladniji su za objavljivanje u časopisu koji pokriva drugo polje, mogu također biti odbijeni bez recenzije (prema naputku savjetodavnog urednika). Osim toga, radovi koji ne ispunjavaju minimum standarda kvalitete i originalnosti bit će odbijeni bez slanja recenzentima.

Nakon inicijalnog pregleda urednika, radovi se upućuju na recenziju kod tri recenzenta. Ako jedan ili više recenzenata odbije napraviti recenziju, osigurat će se drugi recenzenti. Uobičajena je praksa da su potrebne dvije mjerodavne recenzije prije nego što izvršni urednik odluči prihvatiti, odbiti ili tražiti revidiranje i vraćanje rada na recenziju.

Kada vraćaju rad s prihvaćenim sugestijama recenzenta, autori također moraju dostaviti i popratno pismo u kojem se navode izmjene u radu i označene su stranice na kojima su izmjene napravljene.

Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj i prosinac). Radovi moraju biti dostavljeni najkasnije 31. ožujka za objavu u lipnju, i najkasnije do 30. rujna za objavu u prosincu.

Radovi se mogu predati i objaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Autori koji žele objaviti svoje radove u ovom časopisu trebaju ih dostaviti Uredništvu na e-mail: ekon.misao@unidu.hr.

Uredništvo zaprima radove napisane u skladu sa sljedećim naputcima:

 • Rad treba biti napisan u Wordu za Windows.
 • Format stranice je A4 s dvostrukim proredom (uključujući fusnote i reference).
 • Na naslovnoj stranici obavezno je navesti naslov rada, ime autora, akademsku titulu, naziv ustanove u kojoj je autor zaposlen, te radno mjesto.
 • Grafikoni (slike) trebaju biti odvojeno prikazani u originalnom grafičkom formatu.
 • Članak ne bi trebao biti duži od 25 stranica (1.5 kartica), uključujući popis literature.
 • Svaki rad mora imati sažetak i ključne pojmove. U sažetku treba dati suštinu rada (informaciju metodološkog karaktera) i objasniti rezultat rada. Sažetak mora imati najviše 150 riječi, odnosno najviše 15 redaka. Sažetak dolazi iza naslova, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na hrvatskom i engleskom jeziku.
 • Popis literature navodi se na kraju rada i uključuje djela na koja se autor poziva u radu. Složen je po abecednom redu prezimena autora navedenih djela. Podaci o djelu moraju sadržavati izdavača, mjesto i godinu izdavanja.

Autor dobiva besplatan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.

Uredništvo
 • Svi brojevi
 • 2006.
 • 2007.
 • 2008.
 • 2009.
 • 2010.
 • 2011.
 • 2012.
 • 2013.
 • 2014.
 • 2015.
 • 2016.
 • 2017.
 • 2018.
2018. Broj 1
2017. Broj 2
2017. Broj 1
2016. Broj 2
2016. Broj 1
2015. Broj 2
2015. Broj 1
2014. Broj 2
2014. Broj 1
2013. Broj 2
2013. Broj 1
2012. Broj 2
2012. Broj 1
2011. Broj 2
2011. Broj 1
2010. Broj 2
2010. Broj 1
2009. Broj 2
2009. Broj 1
2008. Broj 2
2008. Broj 1
2007. Broj 2
2007. Broj 1
2006. Broj 2
2006. Broj 1

Economic Thought and Practice (“Ekonomska misao i praksa“) is a peer-reviewed academic journal for economic theory and practice issued by the University of Dubrovnik. It encourages high quality submissions on a broad range of topics in the field of economic including theoretical, applied, interdisciplinary and methodological work. The submissions are welcomed, but not only, on the issues of producer and consumer behaviour, regional and industrial economics, tourism, financial markets, unemployment, inflation, globalization and international economic integration, institutional economics, economic policy, development and growth, history of economic thought and other fields of economy. The emphasis will be on publishing articles rapidly and freely available worldwide. Economic Thought and Practice is an open-access journal that does not charge any author fees. This is due to support by its founding institution & Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia

Economic Thought and Practice is committed to real and immediate open access for academic work. All of the journal articles are free to access immediately from the date of publication. There are no author charges prior to publication, and no charge for readers to download articles and reviews for their own scholarly use. To facilitate this, Economic Thought and Practice depend on the financial underwriting provided by the University of Dubrovnik, Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia and the goodwill of its editorial team and the continuing support of its network of peer reviewers. Copyright of the layout and design of Economic Thought and Practice articles remains with the journal and cannot be used in other publications.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis