Knjige

KIRURGIJA ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE

Autori: Marko Margaritoni i suradnici
Godina izdanja: 2024.
ISBN: 978-953-7153-74-8
“Udžbenik je zbog svoje aktualnosti, pregleda novih saznanja i tehničkih novosti od nesumnjivog društvenog interesa. U 16 poglavlja zaokuplja gotovo kompletnu kirurgiju. Kirurgija je stara, ali i izuzetno dinamička disciplina s puno različitih područja koja su obrađena u ovom udžbeniku i prilagođena ciljnoj skupini polaznika stručnih zdravstvenih studija (diplomske i preddiplomske). Udžbenik načinom prikaza gradiva, i jednostavnim ali i dovoljno opsežnim prikazom pojedinih područja kirurgije, daje mogućnost polazniku zdravstvenih studija stjecanja i savladavanja znanja iz područja kirurgije.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 652
Cijena: 80 €

ISLAND OF LEMONS IN BLOOM
The Gardens of Archduke Maximilian of
Habsburg on the Island of Lokrum

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2024.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-79-9
978-953-7153-72-4
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 60 €

SKONSUMACIJUN
Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća

Autor: dr. sc. Antun Car, prim. dr. med.
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-68-7
“Knjiga donosi nova, znanstveno utemeljena saznanja o tuberkulozi na dubrovačkom području od 1825. godine do sredine XX. stoljeća, njezinoj socioekonomskoj uvjetovanosti, korištenim zdravstvenim i društvenim mjerama u cilju suzbijanja zaraze te njezinim demografskim posljedicama. Sukladno ciljevima istraživanja detektirane su društvene mjere u pogledu profilaktičnih, javnozdravstvenih kampanja, izgradnje i razvoja institucionalnoga (van)bolničkoga liječenja, izolacije bolesnika i organiziranja usmjerenoga oporavka djece, utjecaja spomenutih mjera na smanjenje smrtnosti te je provedena demografska analiza, uključujući socijalnu i dobnu stratifikaciju mortaliteta. Problematika je sagledana multiperspektivno, sa stajališta povijesti medicine, socijalne i demografske povijesti, ali i kulturne povijesti, što uvelike doprinosi kvaliteti djela i predstavlja model za daljnja proučavanja suodnosa bolesti i dubrovačkog društva XIX. i XX. st., usvojivog i za područje ostalih hrvatskih krajeva.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 231
Cijena: 30 €

BUSINESS COMMUNICATION IN SHIPPING

Autori: doc. dr. sc. Nives Vidak
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-65-6
“Udžbenik će kvalitetno nadopuniti stručnu literaturu potrebnu za kolegije engleskog jezika struke za studente pomorskih i poslovnih studijskih programa. U njemu se sistematično objedinjuju relevantni sadržaji pomorske struke, s naglaskom na poslovnu komunikaciju, s ciljem poučavanja, odnosno ovladavanja engleskog jezika u toj struci. Posebnu vrijednost ovom udžbeniku daje naglasak na uključivanje studenata u proces učenja, odnosno inzistiranje na korištenju usvojenih sadržaja u usmenom izlaganju, kao i u pisanom izražavanju.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 120
Cijena: 24 €

DUNAVSKA MONARHIJA I DUBROVNIK

Autori: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Peter Zimmermann
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-64-9
“Djelo donosi izvorni znanstveni doprinos temeljen na znanstvenom pregledu, analizi i interpretaciji Dubrovnika kao vojnog uporišta kroz povijest, s detaljno prikazanim rezultatima istraživanja ove teme tijekom 19. stoljeća. U povijesna se razmatranja logično uklapa pozicioniranje Dubrovnika u kontekstu turizma 19. stoljeća. Među doprinosima istraživanju urbanističke povijesti Dubrovnika ističe se po prvi put sustavno obrađena tema “Porporele”, jedne od identifikacijskih točaka Grada. Autori su na temelju uzorno provedenih iscrpnih istraživanja arhivskih dokumenata i sekundarnih izvora donijeli znanstveno utemeljeno djelo koje ključno upotpunjuje arhitektonsko urbanističku povijest Dubrovnika.”
Format: 18 cm x 25 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 236
Cijena: 16 €

OBIČAJI I NARODNA VJEROVANJA NA PELJEŠCU
Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića

Autorica: doc. dr. sc. Jasenka Maslek
Godina izdanja: 2022.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-63-2
“Djelo je iznimno vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici, povijesti, kulturnoj antropologiji i kulturi uopće. Osvjetljava i popunjava lakune o pelješkoj svakidašnjici još od kraja 19. st., oživljava glasove davno nestalih ljudi, budi sjećanja u današnjim naraštajima, duboko je utisnut je u prostor bliskoga i može biti poticajan za nova istraživanja. Bogat likovni materijal priča paralelnu priču i nije sekundaran nego neodvojiv dio teksta. Javnosti će ova knjiga dočarati minulo vrijeme pelješkoga kraja.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 118
Cijena:
22,56 €

OTOK NA KOJEM CVJETAJU LIMUNI
Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2022.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-75-1
978-953-7153-61-8
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 53,09 €

SEDAMDESETA GODIŠNJICA INSTITUTA U DUBROVNIKU

Urednici: prof. dr. sc. Nenad jasprica, dr. sc. Mirna Batistić
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-59-5
“Monografija je društveno relevantna, napose zato jer se bavi istraživanjem mora koje predstavlja važnu komponentu klimatskog sustava i stoga se obavezno uključuje u analizu klimatskih promjena. U knjizi su detaljno prikazane različite aktivnosti institucije koja danas nosi naziv Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, uz mnošto slika i niz literaturnih navoda. Tako je na zanimljiv način dokumentirana djelatnost te institucije, ali se iz knjige može mnogo naučiti i o prirodnim značajkama mora i pribalja – napose jugoistočnog dijela Jadranskog mora.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 149

POVIJEST INTERNETA U HRVATSKOJ
Izvorišta i prvo desetljeće

Autor: prof. dr. sc. Mato Brautović
Godina izdanja: 2021
ISBN: 978-953-7153-56-4
“Knjiga je namijenjena istraživačima i studentima u Hrvatskoj i šire. Ovo djelo je nezaobilazno za sve one koji se bave novim medijima. Nadalje, tema i samo djelo su relevantni zbog toga što daju uvid u jedan vrlo značajan period u hrvatskoj povijesti u kojem se uz kompleksna politička i društvena zbivanja, događao i razvoj Interneta za koji možemo reći da je u velikoj mjeri definirao budućnost razvoja cijele zemlje. Autor uspijeva vrlo vješto uklopiti povijest Interneta u spomenuta prijelomna događanja u Hrvatskoj.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 190
Cijena: 21,24 €

OSNOVNA NAČELA ANESTEZIOLOGIJE I
REANIMATOLOGIJE

Autorice: doc. prim. dr. sc. Morena Milić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med.
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-50-2
“Udžbenik obuhvaća najnovije stručne stavove proizašle iz medicine utemeljene na dokazima i najnovije smjernice koje omogućavaju profesionalni pristup kod pripreme za anesteziju, vođenja anestezije i praćenja bolesnika nakon anestezije kao i rješavanja životno-ugrožavajućih stanja te upoznavanje s najnovijim priborom i uređajima koji se tom prilikom koriste. Udžbenik će mladim liječnicima, anestezijskim sestrama i drugim djelatnicima približiti osnovna načela anesteziologije i reanimatologije.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 220
Cijena: 15,93 €

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIKE

Autor: doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-48-9
Udžbenik pokriva važnu temu područja kulturne baštine i pisan je na hrvatskom jeziku, što je važno za studente, a i neophodno je i za prakticirajuće restauratore.
Udžbenik pokriva sve važne točke, etiku, tehnologiju, analitičke metode i daje primjere iz konzervatorsko -restauratorske prakse.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 217
Cijena: 23,89 €

ZBORNIK RADOVA

Dr. sc. Bruno Šišić
dubrovački krajobrazni arhitekt

Glavna urednica: doc. dr. sc. Mara Marić
Izvršni urednici:
doc. dr. sc. Ines Hrdalo, Ivan Viđen, dipl. pov. umj. i arheolog
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-46-5
Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 300
Cijena: 13,27 €

INTERNETSKO KUPOVNO PONAŠANJE GENERACIJSKIH SKUPINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autorice: doc. dr. sc. Matea Matić Šošić, izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-45-8
“Tema je djela vrijedna za znanstvenu i stručnu javnost koja je uključena u područje trgovine, marketinga, menadžmenta, ali i za sve one koji su zainteresirani za promatranje promjena u demografskoj strukturi hrvatskog stanovništva.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 148
Cijena: 29,86 €

ZNANJE PO MJERI SVEČOVJEKA

Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera

Autor: doc. dr. sc. Davor Ljubimir
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-7153-44-1
“Djelo je vrlo relevantno jer tematiziranje sociologije znanja nastoji zasnovati filozofski, dakle vraćajući se k Maxu Scheleru kao njezinu utemeljitelju. Time se raskriva jedino moguće istinsko polazište dotične discipline; naime ono koje promišlja čovjeka iz njegove fundamentalne, tj. bitne određenosti znanjem i zajednicom.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 214
Cijena: 29,86 €

SKONSUMACIJUN
Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća

Autor: dr. sc. Antun Car, prim. dr. med.
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-68-7
“Knjiga donosi nova, znanstveno utemeljena saznanja o tuberkulozi na dubrovačkom području od 1825. godine do sredine XX. stoljeća, njezinoj socioekonomskoj uvjetovanosti, korištenim zdravstvenim i društvenim mjerama u cilju suzbijanja zaraze te njezinim demografskim posljedicama. Sukladno ciljevima istraživanja detektirane su društvene mjere u pogledu profilaktičnih, javnozdravstvenih kampanja, izgradnje i razvoja institucionalnoga (van)bolničkoga liječenja, izolacije bolesnika i organiziranja usmjerenoga oporavka djece, utjecaja spomenutih mjera na smanjenje smrtnosti te je provedena demografska analiza, uključujući socijalnu i dobnu stratifikaciju mortaliteta. Problematika je sagledana multiperspektivno, sa stajališta povijesti medicine, socijalne i demografske povijesti, ali i kulturne povijesti, što uvelike doprinosi kvaliteti djela i predstavlja model za daljnja proučavanja suodnosa bolesti i dubrovačkog društva XIX. i XX. st., usvojivog i za područje ostalih hrvatskih krajeva.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 231
Cijena: 30 €

SKONSUMACIJUN
Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća

Autor: dr. sc. Antun Car, prim. dr. med.
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-68-7
“Knjiga donosi nova, znanstveno utemeljena saznanja o tuberkulozi na dubrovačkom području od 1825. godine do sredine XX. stoljeća, njezinoj socioekonomskoj uvjetovanosti, korištenim zdravstvenim i društvenim mjerama u cilju suzbijanja zaraze te njezinim demografskim posljedicama. Sukladno ciljevima istraživanja detektirane su društvene mjere u pogledu profilaktičnih, javnozdravstvenih kampanja, izgradnje i razvoja institucionalnoga (van)bolničkoga liječenja, izolacije bolesnika i organiziranja usmjerenoga oporavka djece, utjecaja spomenutih mjera na smanjenje smrtnosti te je provedena demografska analiza, uključujući socijalnu i dobnu stratifikaciju mortaliteta. Problematika je sagledana multiperspektivno, sa stajališta povijesti medicine, socijalne i demografske povijesti, ali i kulturne povijesti, što uvelike doprinosi kvaliteti djela i predstavlja model za daljnja proučavanja suodnosa bolesti i dubrovačkog društva XIX. i XX. st., usvojivog i za područje ostalih hrvatskih krajeva.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 231
Cijena: 30 €

BUSINESS COMMUNICATION IN SHIPPING

Autori: doc. dr. sc. Nives Vidak
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-65-6
“Udžbenik će kvalitetno nadopuniti stručnu literaturu potrebnu za kolegije engleskog jezika struke za studente pomorskih i poslovnih studijskih programa. U njemu se sistematično objedinjuju relevantni sadržaji pomorske struke, s naglaskom na poslovnu komunikaciju, s ciljem poučavanja, odnosno ovladavanja engleskog jezika u toj struci. Posebnu vrijednost ovom udžbeniku daje naglasak na uključivanje studenata u proces učenja, odnosno inzistiranje na korištenju usvojenih sadržaja u usmenom izlaganju, kao i u pisanom izražavanju.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 120
Cijena: 24 €

DUNAVSKA MONARHIJA I DUBROVNIK

Autori: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Peter Zimmermann
Godina izdanja: 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-64-9
“Djelo donosi izvorni znanstveni doprinos temeljen na znanstvenom pregledu, analizi i interpretaciji Dubrovnika kao vojnog uporišta kroz povijest, s detaljno prikazanim rezultatima istraživanja ove teme tijekom 19. stoljeća. U povijesna se razmatranja logično uklapa pozicioniranje Dubrovnika u kontekstu turizma 19. stoljeća. Među doprinosima istraživanju urbanističke povijesti Dubrovnika ističe se po prvi put sustavno obrađena tema “Porporele”, jedne od identifikacijskih točaka Grada. Autori su na temelju uzorno provedenih iscrpnih istraživanja arhivskih dokumenata i sekundarnih izvora donijeli znanstveno utemeljeno djelo koje ključno upotpunjuje arhitektonsko urbanističku povijest Dubrovnika.”
Format: 18 cm x 25 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 236
Cijena: 16 €

OBIČAJI I NARODNA VJEROVANJA NA PELJEŠCU
Prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića

Autorica: doc. dr. sc. Jasenka Maslek
Godina izdanja: 2022.
Nakladnik: Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7153-63-2
“Djelo je iznimno vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici, povijesti, kulturnoj antropologiji i kulturi uopće. Osvjetljava i popunjava lakune o pelješkoj svakidašnjici još od kraja 19. st., oživljava glasove davno nestalih ljudi, budi sjećanja u današnjim naraštajima, duboko je utisnut je u prostor bliskoga i može biti poticajan za nova istraživanja. Bogat likovni materijal priča paralelnu priču i nije sekundaran nego neodvojiv dio teksta. Javnosti će ova knjiga dočarati minulo vrijeme pelješkoga kraja.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 118
Cijena:
22,56 €

OTOK NA KOJEM CVJETAJU LIMUNI
Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu

Autorica: Mara Marić
Glavni urednik: Ivan Viđen
Tehnička urednica: Marija Buntak
Godina izdanja: 2022.
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
ISBN: 978-953-7784-75-1
978-953-7153-61-8
“Knjiga spada u ona najsofisticiranija znanstvena djela u kojima su rezultati iscrpnog, višeslojnog autorskog istraživanja i najrelevantniji uvidi u temu preneseni čitatelju metodološki uzorno, kroz besprijekornu strukturiranost i znanstvenu opremu u čvrstoj povezanosti s ljepotom pisanja i stvaranja atmosfere vremena utemeljene na provjerenim znanstvenim činjenicama. Djelo je prinos povijesti ideja i ideala, izuzetno živo i zanimljivo stručnoj i širokoj javnosti, edukativno kako obradom teme tako i pristupom znanstvenom istraživanju općenito, a povrh svega, ono snažno motivira na znanstveno utemeljenu obnovu i zaštitu Maksimilijanovih vrtova na Lokrumu. Motivira ujedno i na daljnje istraživanje, vrednovanje i obnovu vrtova Hrvatske, ukazujući pritom na značaj znanstvenog istraživanja za veoma konkretno oplemenjenje i očuvanje našeg baštinjenog prostora.”
Format: 29 cm x 24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 390
Cijena: 53,09 €

SEDAMDESETA GODIŠNJICA INSTITUTA U DUBROVNIKU

Urednici: prof. dr. sc. Nenad jasprica, dr. sc. Mirna Batistić
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7153-59-5
“Monografija je društveno relevantna, napose zato jer se bavi istraživanjem mora koje predstavlja važnu komponentu klimatskog sustava i stoga se obavezno uključuje u analizu klimatskih promjena. U knjizi su detaljno prikazane različite aktivnosti institucije koja danas nosi naziv Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, uz mnošto slika i niz literaturnih navoda. Tako je na zanimljiv način dokumentirana djelatnost te institucije, ali se iz knjige može mnogo naučiti i o prirodnim značajkama mora i pribalja – napose jugoistočnog dijela Jadranskog mora.”
Format: 21 cm x 29,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 149

POVIJEST INTERNETA U HRVATSKOJ
Izvorišta i prvo desetljeće

Autor: prof. dr. sc. Mato Brautović
Godina izdanja: 2021
ISBN: 978-953-7153-56-4
“Knjiga je namijenjena istraživačima i studentima u Hrvatskoj i šire. Ovo djelo je nezaobilazno za sve one koji se bave novim medijima. Nadalje, tema i samo djelo su relevantni zbog toga što daju uvid u jedan vrlo značajan period u hrvatskoj povijesti u kojem se uz kompleksna politička i društvena zbivanja, događao i razvoj Interneta za koji možemo reći da je u velikoj mjeri definirao budućnost razvoja cijele zemlje. Autor uspijeva vrlo vješto uklopiti povijest Interneta u spomenuta prijelomna događanja u Hrvatskoj.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 190
Cijena: 21,24 €

OSNOVNA NAČELA ANESTEZIOLOGIJE I
REANIMATOLOGIJE

Autorice: doc. prim. dr. sc. Morena Milić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Tatjana Goranović, dr. med.
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-50-2
“Udžbenik obuhvaća najnovije stručne stavove proizašle iz medicine utemeljene na dokazima i najnovije smjernice koje omogućavaju profesionalni pristup kod pripreme za anesteziju, vođenja anestezije i praćenja bolesnika nakon anestezije kao i rješavanja životno-ugrožavajućih stanja te upoznavanje s najnovijim priborom i uređajima koji se tom prilikom koriste. Udžbenik će mladim liječnicima, anestezijskim sestrama i drugim djelatnicima približiti osnovna načela anesteziologije i reanimatologije.”
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 220
Cijena: 15,93 €

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA KERAMIKE

Autor: doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7153-48-9
Udžbenik pokriva važnu temu područja kulturne baštine i pisan je na hrvatskom jeziku, što je važno za studente, a i neophodno je i za prakticirajuće restauratore.
Udžbenik pokriva sve važne točke, etiku, tehnologiju, analitičke metode i daje primjere iz konzervatorsko -restauratorske prakse.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 217
Cijena: 23,89 €

ZBORNIK RADOVA

Dr. sc. Bruno Šišić
dubrovački krajobrazni arhitekt

Glavna urednica: doc. dr. sc. Mara Marić
Izvršni urednici:
doc. dr. sc. Ines Hrdalo, Ivan Viđen, dipl. pov. umj. i arheolog
Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-46-5
Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.
Format: 17 cm x 24 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 300
Cijena: 13,27 €

INTERNETSKO KUPOVNO PONAŠANJE GENERACIJSKIH SKUPINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autorice: doc. dr. sc. Matea Matić Šošić, izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-7153-45-8
“Tema je djela vrijedna za znanstvenu i stručnu javnost koja je uključena u područje trgovine, marketinga, menadžmenta, ali i za sve one koji su zainteresirani za promatranje promjena u demografskoj strukturi hrvatskog stanovništva.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 148
Cijena: 29,86 €

ZNANJE PO MJERI SVEČOVJEKA

Zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera

Autor: doc. dr. sc. Davor Ljubimir
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-7153-44-1
“Djelo je vrlo relevantno jer tematiziranje sociologije znanja nastoji zasnovati filozofski, dakle vraćajući se k Maxu Scheleru kao njezinu utemeljitelju. Time se raskriva jedino moguće istinsko polazište dotične discipline; naime ono koje promišlja čovjeka iz njegove fundamentalne, tj. bitne određenosti znanjem i zajednicom.”
Format: 16,6 cm x 24 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 214
Cijena: 29,86 €

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis