Časopisi

Sveučilište u Dubrovniku je izdavač četiri znanstvena časopisa.

Znanstveni časopis za more i pomorstvo Naše more pokrenut je 1919. godine. Ove, 2019. godine navršava se, dakle, 100 godina od objavljivanja prvog broja časopisa Naše more. Malo je u svijetu pomorskih časopisa koji imaju tako duboke korijene i tako dugu tradiciju. Može se reći da su takvi  prava rjetkost. Prioritetna znanstvena područja su tehničke, biotehničke i prirodne znanosti koje se bave morem, obalom i podmorjem. Časopis obrađuje teme iz navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, brodarstva, pomorskog gospodarstva, transporta, špedicije, pomorskog prava, oceanologije, akvakulture, ekologije i biologije mora; dakle, problematiku mora i pomorstva u najširem smislu tog pojma. Usto se bavi i temama iz  nautičkog turizma, ali i temama iz pomorskog i općenito stručnog obrazovanja.

Od 2010. godine izdaje se znanstveni časopis Ekonomska misao i praksa koji objavljuje kvalitetne radove koji pokrivaju široki raspon tema iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad. Časopis je usmjeren ne samo na problematiku proizvođača i potrošača, već i na regionalnu i ekonomiju određene industrije, turizam, financijska tržišta, nezaposlenost, inflaciju, globalizaciju i međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, razvoj i rast te povijest ekonomske misli i druga područja ekonomije.

DIEM je znanstveni časopis koji objedinjuje istraživačke radove s DIEM konferencije (Dubrovnik International Economic Meeting). Objavljuje visokokvalitetne radove koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim nalazima u složenom polju ekonomije i čiji je cilj upoznavanje domaće i međunarodne znanstvene i stručne zajednice s njom.

Međunarodni znanstveni časopis za društvene i humanističke znanosti Suvremeni Mediteran objavljuje radove koji obuhvaćaju teme vezane za suvremeni Mediteran, objavljuje prethodno neobjavljene radove iz područja politologije, suvremene povijesti, sociologije, kulturalnih studija i ostalih srodnih disciplina pisane na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi znanstveni radovi prolaze double blind peer review process. Izlazi u elektroničkom obliku jednom godišnje.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis