Sveučilišni godišnjak

Akademska 2019./2020.

Impressum

ISSN 2584-6175

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Universitas studiorum Ragusina

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili

Nenad Antolović, Marko Asić, Paulina Bačić, Sofi ja Bogoje, Blaž Bulum, Matko Bupić, Katica Butigan, Nikša Burum, Sandra Buratović Maštrapa, Jelena Dubelj, Maja Grgurević, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Lucijana Leoni, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Sandra Memunić, Nina Mijoč, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Katija Palunčić, Ana Pujo, Aleksandar Selmanović, Matej Trpin, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Daria Vučijević.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

2019./2020.
2018./2019.
2017./2018.
2016./2017.
Broj 12
Broj 11
Broj 10
Broj 9
Broj 8
Broj 7
Broj 6
Broj 5
Broj 4
Broj 3
Broj 2
Broj 1
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X