Sveučilišni godišnjak

Akademska 2022./2023.

Impressum

ISSN 2584-6175

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Universitas studiorum Ragusina

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili

Marko Asić, Paulina Bačić, Mirna Batistić, Sofija Bogoje, Maja Brnas, Nikša Burum, Jelena Dubelj, Antonela Đuraš, Marija Gjurašić, Maja Grgurević, Nermin Hasanspahić, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Mia Medvidović, Sandra Memunić, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Katija Palunčić, Luka Povrženić, Ana Pujo, Zrinka Režić Tolj, Aleksandar Selmanović, Marijana Soldo Brautović, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Daria Vučijević.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

2022./2023.
2021./2022.
2020./2021.
2019./2020.
2018./2019.
2017./2018.
2016./2017.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis