Sveučilišni godišnjak

Akademska 2017./2018.

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili
Paulina Bačić, Sofija Bogoje, Matko Bupić, Nikša Burum, Sandra Buratović, Jakša Ćebo, Jelena Dubelj, Maja Grgurević, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Nenad Jasprica, Lucijana Leoni, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Sandra Memunić, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Katija Palunčić, Jadranka Pantović, Nikolina Potrebica, Ana Pujo, Aleksandar Selmanović, Marijana Soldo, Matej Trpin, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Daria Vučijević, Ivana Zeljko.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

Dubrovnik, prosinac 2018.

2018./2019.
2017./2018.
2016./2017.
Broj 12
Broj 11
Broj 10
Broj 9
Broj 8
Broj 7
Broj 6
Broj 5
Broj 4
Broj 3
Broj 2
Broj 1
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
X