Sveučilišni godišnjak

Akademska 2020./2021.

Impressum

ISSN 2584-6175

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Universitas studiorum Ragusina

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili

Nenad Antolović, Marko Asić, Paulina Bačić, Anita Bakić, Sofija Bogoje, Maja Brnas, Matko Bupić, Nikša Burum, Mislav Ćimić, Jelena Dubelj, Maja Grgurević, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Sandra Memunić, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Amar Omerčahić, Katija Palunčić, Ana Pujo, Aleksandar Selmanović, Marijana Soldo Brautović, Matej Trpin, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Ariana Violić Koprivec, Daria Vučijević.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

2020./2021.
2019./2020.
2018./2019.
2017./2018.
2016./2017.
Broj 1
Broj 2
Broj 3
Broj 4
Broj 5
Broj 6
Broj 7
Broj 8
Broj 9
Broj 10
Broj 11
Broj 12
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X