Sveučilišni godišnjak

Akademska 2021./2022.

Impressum

ISSN 2584-6175

Izdavač
Sveučilište u Dubrovniku
Universitas studiorum Ragusina

Glavni urednik
prof. dr. sc. Nikša Burum

Lektor
dr. sc. Antun Česko

Tekstove pripremili

Marko Asić, Paulina Bačić, Mirna Batistić, Sofija Bogoje, Maja Brnas, Matko Bupić, Nikša Burum, Mislav Ćimić, Jelena Dubelj, Antonela Đuraš, Maja Grgurević, Dalibor Ivušić, Lidija Jović, Jelena Lučić, Marijana Lujo, Mara Marić, Anđelka Marinović, Sandra Memunić, Ivica Miloslavić, Mireja Muhoberac, Andrea Perić, Katija Palunčić, Luka Povrženić, Ana Pujo, Aleksandar Selmanović, Marijana Soldo Brautović, Matej Trpin, Davorka Turčinović, Ana Veramenta, Ariana Violić Koprivec, Daria Vučijević.

Grafička i tehnička obrada
Katarina Banović, mag. oec.
Davorka Turčinović, mag. oec.
Daniela Tomašević, univ. spec. oec.

2021./2022.
2020./2021.
2019./2020.
2018./2019.
2017./2018.
2016./2017.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis