Prijediplomski studij Poslovna ekonomija smjer Turizam

 • O studiju

  O studiju

  Studijski smjer Turizam oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, i to tako da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji.

  Program je orijentiran na obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima izravno povezanima sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša, te načelima uravnoteženoga društvenog razvoja.

  Naglasak je na razvoju znanja, vještina i kompetencija potrebnih kadrovima koji moraju poznavati, promovirati i unapređivati turizam, kao pretpostavku za očuvanje resursa na kojima se temelje i bez kojih nije moguće ostvariti proklamirane ciljeve u globalizacijskim uvjetima. „Novi turizam“ se u usporedbi s klasičnim pristupom mora temeljiti na drukčijim načelima koja treba uključiti u nastavne sadržaje iz suvremenog marketinga i menadžmenta slijedeći svjetske trendove i zadovoljavajući potrebe suvremene turističke potražnje.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Turizam traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku sveučilišnoga prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) poslovne ekonomije (univ. bacc. oec.).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Nakon završenoga prijediplomskog studija student može nastaviti studirati na diplomskom studiju.

 • Studijski program na engleskom jeziku

  Studijski program na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis