Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Elaborat DS
 • Elaborat PDS
 • Erasmus+
 • Horizontalna mobilnost
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave
 • Korisni linkovi
 • O Double Degree studiju - Sveučilište u Palermu
 • Obrasci za obranu završnog rada
 • Odluke
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Odluke Senata
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o završnom radu
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Raspored predavanja
 • Satnica izvođenja nastave za ljetni semestar
 • Stručna praksa
 • Teme diplomskih radova
 • Teme završnih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za izradu diplomskih radova
 • Upute za izradu stručnih radova
 • Upute za izradu završnih radova
Raspored nastave – 1.god. Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Raspored nastave – 2.god. Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Raspored nastave – 3.god. Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Erasmus – Timetable – Undergraduate – summer semester 2022-23
Raspored nastave 1. god. sveučilišnog preddiplomskog studija “Poslovna ekonomija”
Raspored nastave 2. god. sveučilišnog preddiplomskog studija “Poslovna ekonomija”
Raspored nastave 3. god. sveučilišnog preddiplomskog studija “Poslovna ekonomija”
Erasmus and Double Degree – Timetable – Graduate – summer semester 2022-23
Raspored nastave 1. god. sveučilišnog diplomskog studija “Poslovna ekonomija”
Raspored nastave 2. god. sveučilišnog diplomskog studija “Poslovna ekonomija”
Diplomski sveučilišni studiji Ekonomija i Poslovna ekonomija – termini ispitnog roka, veljača 2023.
Ispitni rok – veljača 2023. – preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Ispitni rok – veljača 2023. – diplomski studij Hotelijerstvo
Ispitni rok – veljača 2023. – preddiplomski studij Financijski menadžment
Ispitni rok – veljača 2023. – diplomski studij Financijski menadžment
Exam period overview – winter semester
Prediplomski sveučilišni studiji Ekonomija i Poslovna ekonomija – termini ispitnog roka, veljača 2023.
Raspored predavanja
Teme završnih radova u akademskoj godini 2022./2023. – Poslovna ekonomija
Teme diplomskih radova u akademskoj godini 2022./2023. – Poslovna ekonomija
Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija Sveučilišta u Dubrovniku (pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku (pročišćeni tekst)
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Ponuda izbornih kolegija horizontalna mobilnost 2022./2023.
Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija
Kalendar nastavnih aktivnosti – 2022./2023.
Sveučilišni diplomski studij Ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2022./2023.
Sveučilišni preddiplomski studij Poslovna ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2022./2023.
Sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2022./2023.
Priručnik za stručnu praksu studenata stručnih studija
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Evidencija prakse – PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Evidencija prakse – DIPLOMSKI STUDIJ
Zamolba za priznavanje stručne prakse
Priručnik za studente za izradu i obranu završnih/diplomskih radova
Predložak za izradu završnog ili diplomskog rada
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima izbora u suradnička zvanja
Obrazac – Prijava teme rada
Obrazac – Prijava obrane rada i zapisnik o radu
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog/diplomskog rada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odluka o nastavljanju studiranja i prijelazu na preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u 2022.-2023.
Diplomski studij Hotelijerstvo – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Diplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Preddiplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
Odluka Senata – Izborni kolegiji
AAI account instructions
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije troškovima studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne subvencionira troškove studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih i diplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Ekonomija
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Ekonomija
Odluka p priznavanju polozenih predmeta i stecenih ECTS bodova na stranim sveucilistima
Odluka o rokovima za upis ocjene iz položenog kolegija
Dokumenti SuD
Upisi
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis