Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Elaborat DS
 • Elaborat PDS
 • Erasmus+
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Korisni linkovi
 • Obrasci za obranu završnog rada
 • Odluke
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Odluke Senata
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Pravilnici
 • Pravilnik o završnom radu
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Raspored nastave
 • Raspored predavanja
 • Stručna praksa
 • Teme diplomskih radova
 • Teme završnih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za izradu diplomskih radova
 • Upute za izradu stručnih radova
 • Upute za izradu završnih radova
Preddiplomski studij Financijski menadžment – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Diplomski studij Financijski menadžment – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Diplomski studij Hotelijerstvo – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Preddiplomski studij Financijski menadžment – termini ispita za 2. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Diplomski studij Financijski menadžment – termini ispita za 2. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – termini ispita za 2. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Diplomski studij Hotelijerstvo – termini ispita za 2. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Preddiplomski studiji Poslovna ekonomija i ekonomija – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Preddiplomski studiji Poslovna ekonomija i ekonomija – termini ispita za 2. ispitni rok lipanj 2022.
Diplomski studiji Poslovna ekonomija i ekonomija – termini ispita za 1. ispitni rok svibanj-lipanj 2022.
Diplomski studiji Poslovna ekonomija i ekonomija – termini ispita za 2. ispitni rok lipanj 2022.
Priručnik za stručnu praksu studenata stručnih studija
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Evidencija prakse – PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Evidencija prakse – DIPLOMSKI STUDIJ
Zamolba za priznavanje stručne prakse
Priručnik za studente za izradu i obranu završnih/diplomskih radova
TIMETABLE – DOUBLE DEGREE 21-22 – summer semester
TIMETABLE – ERASMUS_GRADUATE 21-22- summer semester
TIMETABLE – ERASMUS_UNDERGRADUATE 21-22- summer semester
Raspored diplomskih sveučilišnih studija – ljetni semestar – 21.-22. – privremeni
Raspored preddiplomskih sveučilišnih studija – ljetni semestar – 21.-22. – privremeni
Predložak za izradu završnog ili diplomskog rada
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima izbora u suradnička zvanja
Obrazac – Prijava teme rada
Obrazac – Prijava obrane rada i zapisnik o radu
Exam period overview -winter semester
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog/diplomskog rada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Teme završnih radova u akademskoj godini 2021./2022. – Poslovna ekonomija
Teme diplomskih radova u akademskoj godini 2021./2022. – Poslovna ekonomija
Popis grupa iz kolegija INFORMATIKA – 1. godina preddiplomskog studija
Raspored preddiplomskih sveučilišnih studija – zimski semestar – 21.-22. – privremeni
ERASMUS TIMETABLE – GRADUATE – WINTER – 2021-22
ERASMUS TIMETABLE – UNDERGRADUATE – WINTER – 2021-22
Odluka o nastavljanju studiranja i prijelazu na preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u 2021.-2022.
Diplomski studij Hotelijerstvo – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Preddiplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Diplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Preddiplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Sveučilišni dipomski studij Ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Sveučilišni preddiplomski studij Poslovna ekonomija – Izvedbeni plan nastave 2021./2022.
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
Odluka Senata – Izborni kolegiji
AAI account instructions
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije troškovima studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne subvencionira troškove studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih i diplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Ekonomija
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Ekonomija
Odluka p priznavanju polozenih predmeta i stecenih ECTS bodova na stranim sveucilistima
Odluka o rokovima za upis ocjene iz položenog kolegija
Dokumenti SuD
Upisi
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X