Repozitorij

 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Elaborat DS
 • Elaborat PDS
 • Erasmus+
 • Horizontalna mobilnost
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Kalendar nastave
 • Korisni linkovi
 • Obrasci za obranu završnog rada
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Odluke Senata
 • Opći akti Odjela
 • Opći akti Sveučilišta
 • Pravila studiranja
 • Pravilnici
 • Pravilnik o završnom radu
 • Prijava obrane rada i zapisnik o radu
 • Satnica izvođenja nastave za ljetni semestar
 • Stručna praksa
 • Studentska prehrana
 • Teme diplomskih radova
 • Teme završnih radova
 • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
 • Upute za izradu diplomskih radova
 • Upute za izradu stručnih radova
 • Upute za izradu završnih radova
Prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – 1. ispitni rok lipanj 2024.
Prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – 2. ispitni rok lipanj 2024.
Diplomski studij Hotelijerstvo – 1. ispitni rok lipanj 2024.
Diplomski studij Hotelijerstvo – 2. ispitni rok lipanj 2024.
Prijediplomski studij Financijski menadžment – 1. ispitni rok lipanj 2024.
Prijediplomski studij Financijski menadžment – 2. ispitni rok lipanj 2024.
Diplomski studij Financijski menadžment – 1. ispitni rok lipanj 2024.
Diplomski studij Financijski menadžment – 2. ispitni rok lipanj 2024.
1. Pregled termina ispitnih rokova – sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija, lipanj, 2024.
1. Pregled termina ispitnih rokova – sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, lipanj, 2024.
2. Pregled termina ispitnih rokova – sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija, lipanj, 2024.
2. Pregled termina ispitnih rokova – sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, lipanj 2024.
Prijediplomski studij Financijski menadžment – ispitni rok travanj 2024.
Diplomski studij Financijski menadžment – ispitni rok travanj 2024.
Prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – ispitni rok travanj 2024.
Diplomski studij Hotelijerstvo – ispitni rok travanj 2024.
diplomski studij Financijski menadžment – raspored nastave ljetni semestar 2023.-2024.
prijediplomski studij Financijski menadžment – raspored nastave ljetni semestar 2023.-2024.
1. godina prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – raspored nastave ljetni semestar 2023./2024.
2. godina prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – raspored nastave ljetni semestar 2023./2024.
1. godina diplomski studij Hotelijerstvo – raspored nastave ljetni semestar 2023./2024.
Teme završnih radova – 2023./2024 – prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Teme završnih radova – 2023./2024 – prijediplomski studij Financijski menadžment
Teme diplomskih radova – 2023./2024 – diplomski studij Hotelijerstvo
Teme diplomskih radova – 2023./2024 – diplomski studij Financijski menadžment
Diplomski studij Poslovna ekonomija – 2. godina studija – satnica izvođenja nastave u ljetnom semestru 2023./2024.
Diplomski studij Poslovna ekonomija – 1. godina studija – satnica izvođenja nastave u ljetnom semestru 2023./2024.
Teme završnih radova – 2023./2024 – sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija
Teme diplomskih radova – 2023./2024 – sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija
Izvedbeni nastavni plan i program – sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija – 2023.-2024.
Izvedbeni nastavni plan i program – sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija – 2023.-2024.
ERASMUS – Undergraduate – Timetable – summer semester – 2023/24
ERASMUS & API & DOUBLE DEGREE – Graduate – Timetable – summer semester – 2023/24
Prijediplomski studij Poslovna ekonomija – 3. godina studija – satnica izvođenja nastave u ljetnom semestru 2023./2024.
Prijediplomski studij Poslovna ekonomija – 2. godina studija – satnica izvođenja nastave u ljetnom semestru 2023./2024.
Prijediplomski studij Poslovna ekonomija – 1. godina studija – satnica izvođenja nastave u ljetnom semestru 2023./2024.
F03-38 Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija (09-2021)
Kalendar nastavnih aktivnosti 2023.-2024.
Stručni prijediplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Stručni diplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Stručni prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija – Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Stručni diplomski studij Hotelijerstvo – Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Sveučilišni diplomski studij Ekonomija – Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2023./2024.
Odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja o pravu na prehranu razine 2, za studente s prebivalištem ili boravištem koje je slabije prometno povezano s gradom Dubrovnikom
Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija Sveučilišta u Dubrovniku (pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku (pročišćeni tekst)
Odluka Senata horizontalna mobilnost
Ponuda izbornih kolegija horizontalna mobilnost 2023./2024.
Prijava za upis izbornog kolegija s drugog studija
Priručnik za stručnu praksu studenata stručnih studija
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Evidencija prakse – PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Evidencija prakse – DIPLOMSKI STUDIJ
Zamolba za priznavanje stručne prakse
Priručnik za studente za izradu i obranu završnih/diplomskih radova
Predložak za izradu završnog ili diplomskog rada
Odluka o dodatnim uvjetima i kriterijima izbora u suradnička zvanja
Obrazac – Prijava teme rada
Obrazac – Prijava obrane rada i zapisnik o radu
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog/diplomskog rada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odluka o nastavljanju studiranja i prijelazu na prijediplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u 2023.-2024.
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
Odluka Senata – Izborni kolegiji
AAI account instructions
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije troškovima studija
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne subvencionira troškove studiranja
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih i diplomskih studija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog diplomskog studijskog programa Ekonomija
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera IT Menadžment
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Međunarodna trgovina
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Marketing
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Poslovna ekonomija, smjera Turizam
Elaborat sveučilišnog preddiplomskog studijskog programa Ekonomija
Odluka p priznavanju polozenih predmeta i stecenih ECTS bodova na stranim sveucilistima
Odluka o rokovima za upis ocjene iz položenog kolegija
Dokumenti SuD
Upisi
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis