Prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

 • O studiju

  O studiju

  Stručni prijediplomski trogodišnji studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija nastao je upravo kao rezultat prilagodbe suvremenim trendovima u visokoškolskom obrazovanju, utemeljenima na smjernicama Bolonjske deklaracije i potrebama suvremenoga tržišnog poslovanja. U sklopu ovog stručnog studija stjecat će se suvremena znanja o analizi turističkih trendova, promjena i zbivanja te spoznaje o prilagodbi novim trendovima u turizmu.

  Ovim programom studenti usvajaju specijalistička praktična znanja iz područja hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije, čime dosežu i one vještine koje mogu primjenjivati u najsloženijim situacijama s kojima se susreću, ili će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti. Uz obvezne kolegije studentima se nudi zanimljiv izbor izbornih kolegija, i time se dodatno otvara mogućnost realizacije i individualnih ciljeva naših studenata.

  Svladavanje potrebnih znanja, vještina i tehnika na ovome preddiplomskom stručnom studiju temelji se na nastavnom planu i programu koji je prvenstveno prilagođen upravo praktičnom osposobljavanju polaznika za sve poslove u struci za koju se pripremaju tijekom studija.Potrebnu komponentu praktičnog osposobljavanja studenti dobivaju tijekom nastave, na: praktičnoj nastavi, obveznoj stručnoj praksi, vježbama, projektima, radionicama i seminarima, gdje uz visokoškolske nastavnike takva praktična znanja umnogome izravno prenose i istaknuti stručnjaci iz gospodarske prakse.

  Studenti koji uspješno svladaju program preddiplomskoga stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija bit će u stanju odgovoriti svim zahtjevima koji se stavljaju pred srednju razinu upravljanja.Polazeći od aktualnoga gospodarskog stanja i onoga što se u doglednoj budućnosti u razvojnom smislu očekuje na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije, a i šire i na razini RH, predloženi preddiplomski stručni studijski program u potpunosti, izobrazbom kadrova specijalista za područje hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije, podržava trenutačne, ali i buduće potrebe za stručnjacima u ovom segmentu turističkog sustava.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Stručni prijediplomski studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku preddiplomskog stručnog studija student stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije (bacc. oec.).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Završeni diplomant ima mogućnost nastaviti školovanje na specijalističkim diplomskim studijima iz srodnih područja.

 • Mogućnosti zapošljavanja

  Mogućnosti zapošljavanja

  Upravo se poradi lakšeg svladavanja tehnika rada i bržeg uključivanja završenih studenata u gospodarsku praksu i profesionalno obavljanje poslova za koje se pripremaju tijekom studija, iznimna pozornost pridaje povezivanju teorije i prakse u području hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije.

  Poseban je naglasak i na osposobljavanju studenata za poslovanje u međunarodnom okruženju, polazeći od novih dimenzija u poslovanju koje se pojavljuju na suvremenome turističkom tržištu. Završeni studenti bit će osposobljeni za poslove srednje i više razine upravljanja u području hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis