Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Redoviti profesori

Izvanredni profesori

Predstavnik asistenata i viših asistenata

Predstavnik studenata prijediplomskih studija

Marko Tolja / Tonči Simović

Predstavnik studenata diplomskih studija

Ivan Potrebica

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis