Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Redoviti profesori

Izvanredni profesori

Docenti

Predstavnik asistenata i viših asistenata

Predstavnik studenata preddiplomskih studija

  1. Luka Čakić Banovac / 2. u postupku izbora

Predstavnik studenata diplomskih studija

u postupku izbora

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X