Oglasna ploča preddiplomski studij Poslovna ekonomija smjer Međunarodna trgovina

  • Svi dokumenti
  • Korisni linkovi
  • Pravilnik o studiranju
  • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
  • Upute za izradu završnih radova
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog rada
Izmjene i dopune Pravilnika o izradi i javnoj obrani završnog rada
Pravilnik – pročišćeni tekst
X-ica i kulturna iskaznica
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X