Oglasna ploča preddiplomski studij Poslovna ekonomija smjer Međunarodna trgovina

  • Svi dokumenti
  • Korisni linkovi
  • Pravilnik o studiranju
  • Raspored predavanja
  • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
Raspored sati sveučilišnih preddiplomskih studija – ljetni semestar 2020./2021.
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
Pravilnik – pročišćeni tekst
X-ica i kulturna iskaznica
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X