Oglasna ploča preddiplomski studij Poslovna ekonomija smjer Međunarodna trgovina

  • Svi dokumenti
  • Odluke o uvjetima upisa
  • Pravila studiranja
  • Upute studentima za prijavu na portal za pregled elektroničke pošte
Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku (pročišćeni tekst)
Upute za prijavu i korištenje studentske elektroničke pošte
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis