O odjelu

Odjel za ekonomiju i poslovu ekonomiju

Povijest visokog obrazovanja i znanstveno istraživačkog rada u Dubrovniku započinje u dalekoj prošlosti. Slavna višestoljetna znanstvena tradicija našeg Grada i hrvatske ekonomske misli utemeljena je još u 15. st. u djelima Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića.

Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, koji je, kao Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, danas sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku, 34 godine su se izvodili sveučilišni – četverogodišnji i stručni – dvogodišnji studiji turizma i vanjske trgovine, odnosno turizma.

Tako je Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku pravni slijednik Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu (FTVT) osnovanog još 1970. u Zagrebu, kojemu je 1975. pripojena i Viša turistička škola iz Dubrovnika. Godine 1976. Fakultet je pristupio Sveučilištu u Splitu. Nadalje 1980. Fakultetu je pripojen Centar za turističku dokumentaciju i informacije iz Dubrovnika, formiran još 1938. godine od strane turističkih foruma na Jadranu, kao tadašnji Arhiv za turizam, s ciljem da gradnjom i dokumentacijom doprinosi razvoju i unapređivanju turizma.

Na temelju odluke Sabora Republike Hrvatske osnovano je Sveučilišta u Dubrovniku 1. listopada 2003. kada je s radom započeo Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju kao jedan od šest sveučilišnih odjela. Danas se na Odjelu izvode sveučilišni preddiplomski i diplomski studij „Poslovna ekonomija“ sa smjerovima: Turizam, Marketing, IT menadžment, zatim sveučilišni diplomski studij “Ekonomija”, te preddiplomski stručni studij “Financijski menadžment”, diplomski specijalistički stručni studij “Financijski menadžment” kao i preddiplomski stručni studij “Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija” i diplomski specijalistički stručni studij “Hotelijerstvo”. Od akademske godine 2020./2021. izvodi se i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju.

Sveučilišni Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju upisao je prvu generaciju studenata akademske 2004./2005. godine s nastavnim planovima i programima izrađenim u skladu s preporukom Bolonjskog procesa, a na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Tako je Sveučilište u Dubrovniku bilo prva visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je uvela novi – europski preporučeni – model visokog obrazovanja.

Danas se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju izvode:

Sveučilišni studiji

 • Prijediplomski studij „Poslovna ekonomija“ sa smjerovima:
  • Turizam
  • Marketing
  • IT menadžment
 • Diplomski studij „Ekonomija
 • Diplomski studij „Poslovna ekonomija“ sa smjerovima:
  • Turizam
  • Marketing
  • IT menadžment

Stručni studiji

 • Stručni prijediplomski studij “Financijski menadžment”
 • Stručni diplomski studij “Financijski menadžment”
 • Stručni prijediplomski studij “Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija”
 • Stručni diplomski studij “Hotelijerstvo”

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

 • “Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju”

Brojni diplomirani studenti danas su uspješni gospodarstvenici i cijenjeni znanstvenici, te članovi ALUMNI-a Sveučilišta Dubrovniku.

Svake godine postoji veliki interes za upis na Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, jer se diplomiranjem stječu široke mogućnosti zaposlenja i obavljanja različitih visokostručnih poslova u turizmu, međunarodnoj trgovini, marketingu, menadžmentu i ostalim ekonomskim granama.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis