Prijediplomski studij Ekonomija

 • O studiju

  O studiju

  Studij Ekonomija oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za rad u različitim javnim institucijama i privatnim poduzećima u konceptu razvoja hrvatskoga gospodarstva. U okviru ovog programa, studenti će steći specifičnu naobrazbu iz područja međusobno uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija povezanih s novim trendovima u gospodarstvu.

  Time će im se pružiti mogućnost da se uspješno osposobe za ovladavanje metodologijama znanstvenoga, ali i stručnog rada, znanja i vještina u rješavanju najsloženijih razvojnih i tekućih problema. U koncipiranju programskih sadržaja poseban je naglasak na razvijanju sposobnosti logičkog razmišljanja, uz interdisciplinarni pristup u rješavanju otvorenih pitanja u ovoj grani djelatnosti, i to s pomoću teorijskih polazišta, na temeljima relevantnih propisa, standarda i najbolje prakse, usklađeno s globalnim smjernicama i zahtjevima u Republici Hrvatskoj, kojih će se specifičnosti posebno isticati u razradi i primjeni teorijske problematike.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija, traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku preddiplomskoga studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije (univ. bacc. oec.).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Nakon završenoga preddiplomskog studija student može nastaviti studirati na diplomskom studiju.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis