Prijediplomski studij Poslovna ekonomija smjer IT menadžment

 • O studiju

  O studiju

  Studijski smjer IT menadžment orijentiran je na obrazovanje IT menadžera u: turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, bankarstvu, javnom i ostalim gospodarskim sektorima, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja u međuodnosu sa znanjima o načelima održivoga gospodarskog razvoja.

  Suvremena poduzeća svoju učinkovitost temelje na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i ljudskim potencijalima obrazovanima za njezino cjelovito iskorištenje. Osnova konkurentnosti suvremenih poduzeća proizlazi iz njihove sposobnosti da na najbolji način iskoriste unutarnje i vanjske poslovne podatke i pretvore ih, uz pomoć dobro koncipiranih informacijskih sustava, u osnovu za odlučivanje i upravljanje.

  Temeljem informacijsko-komunikacijske tehnologije i njezine neposredne povezanosti s obrazovanim ljudskim potencijalima, koji povezuju znanja iz poslovne ekonomije i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, mnoga poduzeća stječu strateške prednosti na tržištima. Dosadašnja iskustva pokazuju da se najuspješniji poslovni rezultati postižu integracijom kompetencija, znanja i vještina iz poslovne ekonomije i kompetencija, znanja i vještina iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Sveučilišni prijediplomski studij Poslovna ekonomija, studijski smjer IT menadžment traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku sveučilišnoga prijediplomskoga studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) poslovne ekonomije (univ. bacc. oec.).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Nakon završenoga prijediplomskog studija student može nastaviti studirati na diplomskom studiju.

 • Studijski programi na engleskom jeziku

  Studijski programi na engleskom jeziku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju nudi gotovo sve kolegije i na engleskom jeziku.

  Sveučilište u Palermu, Italija, i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku izvode zajednički Double Degree sveučilišni diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija – Marketing i Turizam na engleskom jeziku, prvi iz tog područja u Hrvatskoj, koji omogućuje studentima stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis