Prijediplomski studij Financijski menadžment

 • O studiju

  O studiju

  Osnovni razlog pokretanja ovog studijskog programa je stjecanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina o financijama, računovodstvu i porezima koja su izravno primjenjiva u praksi i potrebna su u svakodnevnom poslovanju. Stručni studij Financijski menadžment temelji se na najnovijim spoznajama o upravljanju financijama u poduzeću.

  Nastavni plan i program osmišljen je i prilagođen praktičnom osposobljavanju polaznika i stjecanju potrebnih vještina i tehnika za lakše uključivanje u suvremeno poslovanje.Uz visokoškolske nastavnike, u nastavi sudjeluju i stručnjaci iz gospodarske prakse. Posebna pozornost daje se obveznoj stručnoj praksi koju polaznici studija obavljaju u različitim poduzećima, ustanovama i institucijama. Nastava je organizirana na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Lapadska obala 7, 20 000 Dubrovnik.

  Osnovni cilj pokretanja ovog stručnog studija je praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice i stvaranje takvih nastavnih planova i programa koji će zadovoljiti detektirane potrebe i permanentno prenositi znanje i vještine izravnom vezom s gospodarstvom, omogućujući proces cjeloživotnog obrazovanja.

 • Trajanje studija

  Trajanje studija

  Stručni prijediplomski studij Financijski menadžment traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova).

 • Zvanje koje se stječe

  Zvanje koje se stječe

  Po završetku stručnog prijediplomskog studija student stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) financijskog menadžmenta (bacc. oec).

 • Mogućnosti nastavka studija

  Mogućnosti nastavka studija

  Po završetku stručnog prijediplomskoga studija student može nastaviti studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Financijski menadžment koji će se također odvijati na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u Dubrovniku.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis