Oglasna ploča preddiplomski studij Financijski menadžment

 • Svi dokumenti
 • Ispitni rokovi
 • Izvedbeni nastavni program
 • Obrasci za obranu završnog rada
 • Odluke
 • Odluke o uvjetima upisa
 • Polica osiguranja studenata
 • Raspored konzultacija
 • Raspored predavanja
 • Stručna praksa
 • Teme završnih radova
 • Upisi
 • Upisi u više i ponavljačke godine
 • Završni rad
Popis tema završnih radova – 2020./2021.
Preddiplomski studij Financijski menadžment – Izvedbeni plan nastave 2020./2021.
Raspored konzultacija – zimski semestar 2020.
Ispitni rok – studeni 2020.
Raspored nastave II. i III. godina ak. 20./21.
Raspored nastave I. godina ak. 20./21.
Izjava studenta i mentora
Prijava obrane završnog rada
UNIDU obrazac
Anketa za studente koji završavaju studij
Prijave teme završnog rada
Uputa za izradu završnih radova
Pravilnik o izradi i javnoj obrani završnog rada
Izmjene i dopune Pravilnika o izradi i javnoj obrani završnog rada
Pravilnik o stručnoj praksi studenata Stručnih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Upute o stručnoj praksi
Dnevnik stručne prakse
Zamolba za priznavanje stručne prakse i Potvrda radnog iskustva
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj praksi
Vrijednost ECTS boda
Naknada za upis
Podaci za uplatu
Polica osiguranja studenata
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja participacije na preddiplomskim i diplomskim studijima
Odluka o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
Odluka – naknada za izgubljeni indeks i studentsku iskaznicu
O upisima
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X