Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS

Brodske balastne vode važan su vektor za prijenos stranih, invazivnih stranih i toksičnih vrsta te patogena preko prirodnih barijera. Njihova štetnost očituje se u poremećajima ekosustava i /ili negativnom utjecaju na ljudsko zdravlje i/ili ekonomiju (turizam, ribarstvo i marikulturu). Klimatske promjene pospješit će uspješnost prilagodbe unesenih organizama što će povećati razmjere njihovog utjecaja. Cilj projekta je razvoj sustava kontrole i obrane luka od potencijalnog unosa organizama čime će se smanjiti ranjivost obalnog područja na klimatske promjene. Javne, državne i privatne institucije iz domene pomorstva, zaštite okoliša i zdravstva, obrazovne institucije i javnost bit će informirane o ovoj problematici i rezultatima projekta.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis