VIF

Svake godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje javnim sveučilištima sredstva za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti. Sveučilište u Dubrovniku ta sredstva u cijelosti raspoređuje svojim istraživačima, a na osnovu pravilnika kojeg u tu svrhu donese Senat.

Pravilnika predviđa raspodjelu na način da se manji dio sredstava raspodijeli u jednakom i fiksiranom iznosu na sve istraživače u znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju, dok se veći dio obračunava i dodjeljuje svim istraživačima na temelju njihove znanstvene i umjetničke produktivnosti u zadnjih pet godina.  Pritom se obračun temelji na mjerljivim, provjerljivim i usporedivim podacima.

Navedenim modelom se osigurava da svaki zaposlenik u znanstveno-nastavnom zvanju dobije jedan minimalni dio sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti, dok se veći dio sredstava raspoređuje na osnovu postignutih rezultata, čime se potiče znanstvena produktivnost. Pritom se obračun temelji na načelu znanstvene izvrsnosti, te se  u obzir računaju znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranima u bazama Web of Science Core Collection i Scopus, te a1 radovi (za humanističke znanosti). Također, časopisi se  razlučuju na osnovu njihovog faktora utjecaja, te se najviše boduju oni u prvom kvartilu pripadne kategorije. Na sličnim načelima se vrednuje umjetnička produktivnost zaposlenika izabranih u umjetničko-nastavnim zvanjima.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis