Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica

Ovim projektom predviđeno je osnivanje bezvirusnog matičnog nasada sorata agruma koji su na sortnoj listi RH; podizanje specifičnog objekta tzv. mrežarnika za čuvanje matičnih nasada u kategoriji osnovni.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis