Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica

Uspostavljena je suradnja sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Općinom Župa dubrovačka, u dijelu podizanja eksperimentalnog vinograda „Dubrovačke crne“, nove sorte vinove loze na dubrovačkome području. Temeljem potpisanog ugovora između Općine Župa dubrovačka i Sveučilišta u Dubrovniku, Općina Župa dubrovačka je osigurala sredstva za podizanje eksperimentalnog vinograda na pokušalištu Čibača.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis