Izdavačka djelatnost

Temeljna zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta je pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih i drugih djelatnosti Sveučilišta i poticanju stvaralaštva u njima.

Sveučilište izdaje znanstveno-nastavnu literaturu, i to knjige, znanstvene knjige, udžbenike, priručnike, skripte i monografije. Također objavljuje i znanstvene časopise te može izdavati i ostale znanstvene i stručne publikacije ako se za njih pokaže potreba i poseban interes.

Uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku određeni su pravilnicima (Pravilnik o izdavanju znanstvene-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku i Pravilnik o znanstvenim časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku).

Plan izdavačke djelatnosti donosi Senat za svaku sljedeću kalendarsku godinu. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu u suradnji sa Službom za izdavačku djelatnost.

Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu  stalno je radno tijelo Senata. Ono ima najmanje pet članova koji se biraju iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom i/ili znanstvenom zvanju uz sa Sveučilištem zasnovan radni odnos u punom radnom vremenu, pri čemu treba osigurati što bolju zastupljenost predstavnika iz svih znanstvenih područja. Svaki odjel i institut Sveučilišta može predložiti po jednog člana Povjerenstva. Predsjednika i ostale članove imenuje Senat. Mandat članovima Povjerenstva je dvije godine.

Služba za izdavaštvo obavlja poslove povezane sa svim sveučilišnim izdanjima.

Katalog izdanja, veljača, 2020.
Pravilnik o izdavanju znanstveno-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku
Pravilnik o znanstvenim časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis