Projekti

OBZOR

 • Naziv projekta: SeaClear 2.0, Ustanova nositelja: TU Delft, Izvor financiranja: Horizon Europe, Trajanje projekta: 2023. – 2026., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: One-Blue, Ustanova nositelja: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Izvor financiranja: Horizon Europe, Trajanje projekta: 2024. – 2027., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

DIGITAL EUROPE PROGRAMME

 • Naziv projekta: Adria Digital Media Observatory (ADMO), Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Digital Europe Programme, Trajanje projekta: 2023.-2025., Voditelj: prof.dr.sc. Mato Brautović

HRZZ

Projekti izobrazbe doktoranada
 • Naziv projekta: DOK-2020-01, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2024., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
Istraživački projekti
 • Naziv projekta: IP-2019-04-9043, Novi aspekti vertikalne migracije zooplanktona u složenom ekosustavu otvorenog Južnog Jadrana, DiVMad, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje,  Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2024., Voditelj: dr.sc. Mirna Batistić, znanstveni savjetnik

 • Naziv projekta: UIP-2020-02-3907, Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i pelagičkih plaštenjaka u Jadranu, SpaTeGen, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2021.-2026., Voditelj: dr.sc. Rade Garić, znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: IP-2022-10-5191,Optimalno upravljanje i redukcija modela za evolucijske i podacima vođene probleme, Conduction, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2024.-2028., Voditelj: prof. dr.sc. Martin Lazar

ERASMUS

 • Naziv projekta: MARIPET, Ustanova nositelja: Ege Üniversitesi, Izvor financiranja: Erasmus+ KA220 VET, Trajanje projekta: 2022. – 2024., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Tatjana Dobroslavić

 • Naziv projekta: BOOMER, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Erasmus+ KA220, Trajanje projekta: 2022.-2024., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: PLAY2GREEN, Ustanova nositelja: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Izvor financiranja: Erasmus+ KA220, Trajanje projekta: 2022. – 2025., Koordinator na UNIDU: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žubrinić

 • Naziv projekta: AFISHE, Ustanova nositelja: Armenian National Agrarian University, Izvor financiranja: Erasmus+ Capacity building, Trajanje projekta: 2022. – 2025., Koordinator na UNIDU: izv. prof. dr. sc. Tatjana Dobroslavić

 • Naziv projekta: DIG.ENT/ART, Ustanova nositelja: Demetra formazione (IT), Izvor financiranja: Erasmus+ KA220, Trajanje projekta: 2023. – 2025., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić

 • Naziv projekta: DiBluCa, Ustanova nositelja: Vytauto Didžiojo Universitetas, Izvor financiranja: Erasmus+ KA220, Trajanje projekta: 2023. – 2025., Koordinator na UNIDU: prof. dr. sc. Vlasta Bartulović

 • Naziv projekta: FREELANCER, Ustanova nositelja: Smartwork Association,Tallinn, Izvor financiranja: Erasmus + KA220, Trajanje projekta: 2023. – 2025., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: EDU-Home, Ustanova nositelja: Institution for the right to university study of the Catholic university, Milan, Izvor financiranja: Erasmus+ KA220, Trajanje projekta: 2023. – 2026., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

INTERREG

 • Naziv projekta: BLUESLINKS, Ustanova nositelja: Delta 2000, Italy, Izvor financiranja: Interreg It-Cro, Trajanje projekta: 2024. – 2026., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Sanja Tomšić

 • Naziv projekta: BIOBASED, Ustanova nositelja: Università di Foggia,Italy,  Izvor financiranja: Interreg It-Cro, Trajanje projekta: 2024. – 2026., Koordinator na UNIDU: doc.dr.sc. Marina Brailo Šćepanović

OSTALI MEĐUNARODNI I NACIONALI PROJEKTI

 • Naziv projekta: ZCI-ACROSS, Ustanova nositelja: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2015.-2025., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora 2021., Ustanova nositelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš”, Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Trajanje projekta: 2020.- 2024. Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ana Bratoš Cetinić

 • Naziv projekta: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici hrvatskoj, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Trajanje projekta: 2021.-2027., Voditelj: Domagoj Ivan Žeravica, mag.ing.agr.

 • Naziv projekta: Program potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje 2022. – 2024. godine, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Trajanje projekta: 2022. – 2024., Voditelj na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Mara Marić

 • Naziv projekta: Korelacija uzgojnih uvjeta i kakvoće uroda ranih sorata mandarine Zorica rana, Ichumare, Iwasaki u dolini Neretve, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija, Trajanje projekta: 2022. – 2026., Voditelj: Iva Mračić Raič, mag.ing.preh.tehn.

 • Naziv projekta: Upravljanje PDJ sustavima s nepotpunim podacima, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku,Izvor financiranja: MZO/DAAD, Trajanje projekta: 2023. – 2024., Voditelj: prof.dr.sc. Martin Lazar

 • Naziv projekta: Utjecaj klimatskih promjena na početak sezonskog cvjetanja fitoplanktona i posljedice na dinamiku hranidbene mreže – usporedba sjevernog i južnog Jadrana, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2023.-2025., Voditelj: dr. sc. Mirna Batistić

 • Naziv projekta: DU-Check, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: NPOO, Trajanje projekta: 2023.-2025., Voditelj: prof. dr.sc. Mato Brautović

 • Naziv projekta: Primjena kružne ekonomije za razvoj održivih i otpornih lanaca opskrbe, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2023.-2025., Voditelj: izv. prof. dr.sc. Marijana Pećarević

OBZOR – SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME (FP7)

 • Naziv projekta: EuRoC, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: EU FP7 programme, Trajanje projekta: 2015.-2017., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

OBZOR

 • Naziv projekta: Techno-Past Techno-Future, Ustanova nositelja: MZO, Izvor financiranja: H2020, Trajanje projekta: 2018.- 2019., Koordinator na UNIDU: /

 • Naziv projekta: EuConNeCts4, Ustanova nositelja: Inov Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Inovacao, Izvor financiranja: H2020, Trajanje projekta: 2019.-2021., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Vlatko Lipovac – trajno zvanje

 • Naziv projekta: Blue-connect, Ustanova nositelja: Sveučilište u Splitu, Izvor financiranja: Horizon Europe, Trajanje projekta: 2022. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević

 • Naziv projekta: SeaClear, Ustanova nositelja: TU Delft, Izvor financiranja: H2020, Trajanje projekta: 2020. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA (PoC)

 • Naziv projekta: Primjena bioloških metoda konzerviranja proizvoda akvakulture – ekološki način povećanja sigurnosti i održivosti, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: PoC Public, Trajanje projekta: 2014.-2015., Voditelj: doc.dr.sc. Ana Gavrilović

HRZZ

 • Naziv projekta: AdMedPLan, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2015.-2019., Voditelj: dr.sc. Mirna Batistić, znanstveni savjetnik

 • Naziv projekta: REINDUCE, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2017.-2020.,Voditelj: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: ConDyS , Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2017.-2021., Voditelj: prof.dr.sc. Martin Lazar

ERASMUS

 • Naziv projekta: Educa-T, Ustanova nositelja: Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja, MZO , Izvor financiranja: Erasmus+, Trajanje projekta: 2016.-2018., Voditelj: izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić

 • Naziv projekta: Democratization and Reconciliation in the Western Balkans, Ustanova nositelja: New York University Tirana, Izvor financiranja: Erasmus+ Jean Monett, Trajanje projekta: 2017.-2020., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Pero Maldini

 • Naziv projekta: IDEA, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Erasmus+ strateška partnerstva, Trajanje projekta: 2019. – 2021., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: INNOSID, Ustanova nositelja: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: Erasmus + strateška partnerstva, Trajanje projekta: 2019. – 2022., Koordinator na UNIDU: doc.dr.sc. Krunoslav Žubrinić

 • Naziv projekta: ESSENCEUstanova nositelja: University of information technology and management, Rzeszow, Izvor financiranja: Erasmus + KA203, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: FishAqu, Ustanova nositelja: Universidade de Aveiro, Izvor financiranja: Erasmus + capacity building, Trajanje projekta: 2019. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Tatjana Dobroslavić

 • Naziv projekta: E+SLEM, Ustanova nositelja: University of Liechtenstein, Izvor financiranja: Erasmus + KA203, Trajanje projekta: 2020. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: VIBES, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Erasmus + KA226, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: ESMERALD, Ustanova nositelja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Izvor financiranja: Erasmus + KA226, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: ELEGANTUstanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Erasmus+ capacity, Trajanje projekta: 2019.-2023., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: GENIE, Ustanova nositelja: d-ialogo, Wuppertal, Izvor financiranja: Erasmus + KA220 VET, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: ESSEFT, Ustanova nositelja: Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Izvor financiranja: Erasmus + KA220, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI)

 • Naziv projekta: Ruralna poučna, kulturno – etnografska turistička atrakcija, Ustanova nositelja: Dubrovačko – neretvanska županija, Izvor financiranja: Fond za regionalni razvoj, Trajanje projekta: 2017.-2020., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Ivana Pavlić

 • Naziv projekta: DATACROSSUstanova nositelja: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2017.-2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: UniActive, Ustanova nositelja: Erasmus Student Network Dubrovnik, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2018.-2019., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Pero Maldini

 • Naziv projekta: OPERA II, Ustanova nositelja: Dubrovačka – neretvanska županija, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2018.-2020., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž

 • Naziv projekta: Dig IT, Ustanova nositelja: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2018.-2021., Koordinator na UNIDU: doc.dr.sc. Krunoslav Žubrinić

 • Naziv projekta: HKO-ELE, Ustanova nositelja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2019.-2022., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: E4, Ustanova nositelja: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2019.-2023., Koordinator na UNIDU: izv.dr.sc. Perica Vojinić

 • Naziv projekta: Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi, Ustanova nositelja: Institut za turizam i poljoprivredu- Poreč, Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Trajanje projekta: 2019.-2022., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 • Naziv projekta: StartUp nacija, Ustanova nositelja: GTF-Inicijativa za održivi rast, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2020.-2023., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž

 • Naziv projekta: ProtectAS, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Trajanje projekta: 2020.-2023., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević

 • Naziv projekta: HEKTOR, Ustanova nositelja: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Trajanje projekta: 2020.-2023., Koordinator na UNIDU: dr.sc. Nikša Glavić, znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: RCK, Ustanova nositelja: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2020.-2023., Koordinator na UNIDU: Maja Brnas M.A.

 • Naziv projekta: Du STEM, Ustanova nositelja: Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Trajanje projekta: 2021.-2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Mario Miličević

INTERREG

 • Naziv projekta: BALMAS, Ustanova nositelja: Institut za vode Republike Slovenije, Izvor financiranja: Predpristupni fondovi, IPA- Adriatic Cross-border Cooperation Programme, Trajanje projekta: 2013.-2016., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević

 • Naziv projekta: EXCHANGE, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje, Izvor financiranja: Interreg- IPA CBC, Trajanje projekta: 2020.-2022., Voditelj: doc.dr.sc. Nenad Antolović, viši znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: MARLESS, Ustanova nositelja: ARPAV – Regional agency for environmental protection and prevention of Veneto, Izvor financiranja: IT-HR Interreg, Trajanje projekta: 2020.-2023., Koordinator na UNIDU: doc.dr.sc. Marina Brailo Šćepanović

 • Naziv projekta: INNOVAMARE, Ustanova nositelja: Hrvatska gospodarska komora, Izvor financiranja: IT-HR Interreg, Trajanje projekta: 2020.-2023., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

OSTALI MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

 • Naziv projekta: Poboljšanje putničkog zračnog prometa na rutama s višestrukim slijetanjima /uzlijetanjima, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2014., Voditelj: prof.dr.sc. Srećko Krile – trajno zvanje

 • Naziv projekta: JADRANSERS, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Europska komisija i MZO, Trajanje projekta: 2014.-2016., Koordinator na UNIDU: prof. dr. sc. Branko Glamuzina – trajno zvanje

 • Naziv projekta: MORUS, Ustanova nositelja: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Trajanje projekta: 2015.-2018., Koordinator na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: Global Learning Experience: HI-Civics Project – Game Application, GLE DePaul and UD III, Ustanova nositelja: DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences, Department of Political Science, Chicago, SAD, Izvor financiranja: Global Learning Experience, Trajanje projekta: 2016.-2019., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Pero Maldini

 • Naziv projekta: Modeliranje mehanizama i razvoj biosenzora za transport živih riba u uvjetima bez vode, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Znanstveno -tehnološka suradnja s NR Kinom, Trajanje projekta: 2017.-2019., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Branko Glamuzina – trajno zvanje

 • Naziv projekta: Razvoj bespilotne letjelice, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Trajanje projekta: studeni 2015. – prosinac 2015., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Grad Dubrovnik, Trajanje projekta: siječanj – prosinac 2016., Voditelj: doc.dr.sc. Katija Vojvodić

 • Naziv projekta: Osnivanje bezvirusnoga matičnog nasada agruma viših kategorija, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Trajanje projekta: 2016.-2020., Voditelj: dr.sc. Mara Marić

 • Naziv projekta: Utjecaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2017.-2019., Voditelj: dr sc. Davor Lučić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 • Naziv projekta: Mljetska jezera: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na morske bioceneze, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Javna ustanova Nacionalni park Mljet, Trajanje projekta: svibanj – prosinac 2018., Voditelj: dr.sc. Vladimir Onofri, viši znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: ROADIE, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekti, Trajanje projekta: 2018.-2019., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: Smanjenje rasipanja hrane opskrbom maloprodajnog lanca i upravljanjem prodavaonicom, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2020.-2022., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Katija Vojvodić

 • Naziv projekta: TRACE, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: MZO, Trajanje projekta: 2020.-2022., Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: (e)odrastanje – izazovi i mogućnosti, Ustanova nositelja: Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Izvor financiranja: Agencija za elektroničke medije, Trajanje projekta: 2021.-2022., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Mato

 • Naziv projekta: Pro-fact: Istraživanje, obrazovanje, provjera činjenica i raskrinkavnjavanje dezinformacija povezanih s COVID-19 u Hrvatskoj, Ustanova nositelja: GONG, Izvor financiranja: EU grants for small-scale online media, Trajanje projekta: 2021.-2023., Koordinator na UNIDU: prof.dr.sc. Mato Brautović

STRUČNI PROJEKTI

 • Naziv projekta: STRENGHTS, Ustanova nositelja: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2014.-2019., Suradnica na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović

 • Naziv projekta: Identifikacija i gospodarenje gen-fondom maslina na području Dubrovačko – neretvanske županije, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija, Trajanje projekta: 2015.-2018., Suradnici na UNIDU: Sanda Desnica, dipl.ing.agr., Marija Marinović Peričević, dipl.ing.agr.,dr.sc. i Mara Marić, dipl.ing.agr.

 • Naziv projekta: CORE, Ustanova nositelja: Hrvatski Hidrografski Institut, Split, Izvor financiranja: Predpristupni fondovi – IPA, Trajanje projekta: 2016.-2018., Suradnici sa UNIDU: dr.sc. Iris Dupčić-Radić, dr.sc. Katija Dolina, stručna savjetnica i dr.sc. Nikša Glavić

 • Naziv projekta: Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale, Ustanova nositelja: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2017.-2021., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Branko Glamuzina – trajno zvanje

 • Naziv projekta: CroMarX – Kooperativna robotika u nadzoru i istraživanju mora, Ustanova nositelja: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2017. – 2021., Suradnik na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko

 • Naziv projekta: Ekološki odaziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak, Ustanova nositelja: Institut Ruđera Boškovića, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2017.-2021., Suradnici na UNIDU: prof.dr.sc. Davor Lučić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr.sc. Jakica Njire, znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu,  Ustanova nositelja: Institut Ruđera Boškovića, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2018.-2022., Suradnik na UNIDU: doc.dr.sc. Iris Dupčić Radić

 • Naziv projekta: ECOSS, Ustanova nositelja: National Research Council – CNR, Izvor financiranja: IT-HR Interreg, Trajanje projekta: 2019.-2020., Suradnik na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević

 • Naziv projekta: HERIT DATA, Ustanova nositelja: Dubrovačka razvojna agencija – DURA, Izvor financiranja: Interreg Mediterranean, Trajanje projekta: 2019.-2021., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Ivana Pavlić

 • Naziv projekta: Change we care, Ustanova nositelja: Institute of Marine Sciences (CNR-ISMAR), Izvor financiranja: IT-HR Interreg, Trajanje projekta: 2019.-2021., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Branko Glamuzina – trajno zvanje

 • Naziv projekta: BLUEfasma, Ustanova nositelja: Sveučilište u Patrasu (Grčka), Izvor financiranja: INTERREG MED 2014. – 2020., Trajanje projekta: 2019. – 2022., Suradnik na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević

 • Naziv projekta: INTRADA -Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do 19. stoljeća, Ustanova nositelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2019.-2023., Suradnici na UNIDU: doc.dr.sc. Marinko Marić, doc.dr.sc. Irena Ipšić, dr.sc. Ariana Violić Koprivec, prof. visoke škole

 • Naziv projekta: ARGOS, Ustanova nositelja: Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia, Izvor financiranja: IT-HR Interreg, Trajanje projekta: 2020.-2022., Suradnik na UNIDU: doc.dr.sc. Kruno Bonačić

 • Naziv projekta: Management of Mass Casualty via an Artificial Intelligence Based System, Ustanova nositelja: Bundesware University of Munich, Izvor financiranja: NATO Science for peace, Trajanje projekta: 2020.-2022., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Srećko Krile – trajno zvanje

 • Naziv projekta: NEXTPROP – Next Generation of Propellers, Ustanova nositelja: Norwegian Defence Research Establishment (FFI) Konzorcij: FFI, FiReCo, Light Structures, SINTEF Ocean CNR-INM, CETENA, Politecnico di Milano, Polish Naval Academy, Izvor financiranja: EDA (European Defense Agency), Trajanje projekta: 2020. – 2023., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Srećko Krile – trajno zvanje

 • Naziv projekta: MODUS – Nesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora, Ustanova nositelja: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2023., Suradnici na UNIDU: doc.dr.sc. Maro Ćorak i doc.dr.sc. Srđan Vujičić

 • Naziv projekta: Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta, Ustanova nositelja: Institut Ruđera Boškovića, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2023., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Srećko Krile – trajno zvanje

 • Naziv projekta: Mladi i ekonomija iskustva – nova paradigma i inovativni poslovni modeli, Ustanova nositelja: Sveučilište u Zadru, Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru, Trajanje projekta: 2021. – 2023., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž

 • Naziv projekta: Prihvat kamenica u Malostonskom zaljevu, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija, Trajanje projekta: 2022.-2023., Suradnik na UNIDU: doc. dr.sc. Kruno Bonačić

 • Naziv projekta: Monitoring ličinki malostonske kamenice 2022, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija, Trajanje projekta: 2022.-2023., Suradnik na UNIDU: dr. sc. Jakša Bolotin, viši znanstveni suradnik

HRZZ

 • Naziv projekta: Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – Tourcro, Ustanova nositelja: Ekonomski institut Zagreb, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2024., Suradnik na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa, Ustanova nositelja: Ekonomski fakultet Zagreb, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2020.-2024., Suradnik na UNIDU: izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić

 • Naziv projekta: Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju (ISLAND), Ustanova nositelja: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2021. – 2025., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Davor Lučić, znanstveni savjetnik u trajnim zvanju

 • Naziv projekta: Molekularne životne strategije fitoplanktona u Jadranu Adri LIFE”, Ustanova nositelja: Institut Ruđera Boškovića, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2021.-2026., Suradnica na UNIDU: doc. dr. sc. Ana Car

 • Naziv projekta: Where East meets West: Putopisni narativi i stvaranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi (c.1675 – c.1941), Ustanova nositelja: Institut za povijest umjetnosti, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2023.-2027., Suradnica na UNIDU: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica

 • Naziv projekta: Reprezentacija, razvoj, edukacija, participacija – umjetnost u društvu od 19. do 21. stoljeća, Ustanova nositelja: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Izvor financiranja: HRZZ, Trajanje projekta: 2023.-2027., Suradnica na UNIDU: izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica

STRUČNI PROJEKTI

 • Naziv projekta:  Eksperimentalni vinograd „Dubrovačka crna“, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Izvor financiranja: Općina Župa dubrovačka, Trajanje projekta: 2018.-…. Voditelj na UNIDU: Ivan Domagoj Žeravica, mag.ing.agr.

 • Naziv projekta: Empowering a Pan – European Network to Counter Hybrid Threats (EU-HYBNET), Ustanova nositelja: LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Finland, Izvor financiranja: H2020 SEC-SU-GM01-2019, Trajanje projekta: 2020. – 2025., Suradnik na UNIDU: prof.dr.sc. Srećko Krile – trajno zvanje

 • Naziv projekta: EU HORIZON Safety Navigation (SafeNav), Ustanova nositelja: O.M. OFFSHORE MONITORING LIMITED, Cyprus, Izvor financiranja: Horizon, Trajanje projekta: 2022. – 2025., Suradnici na UNIDU: dipl ing. Miho Kristić i dipl.ing. Maro Car

 • Naziv projekta: Monitoring ličinki malostonske kamenice 2023, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Dubrovačko-neretvanska županija, Trajanje projekta: 2023.-2024., Voditelj na UNIDU: dr. sc. Jakša Bolotin, viši znanstveni suradnik

 • Naziv projekta: Praćenje jegulje na kopnenim vodama u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu RH, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Trajanje projekta: 2023. – 2026., Voditelj na UNIDU: prof.dr.sc. Branko Glamuzina

 • Naziv projekta: Znanstveno-stručna suradnja u istraživanju i razvoju u području turizma, Ustanova nositelja: Sveučilište u Dubrovniku, Izvor financiranja: Grad Dubrovnik, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Lučka uprava Dubrovnik i Sveučilište u Dubrovniku,  Trajanje projekta: 2023.-2026., Suradnici na UNIDU: prof.dr.sc. Nebojša Stojčić, prof.dr.sc. Ivana Pavlić, izv.prof.dr.sc. Barbara Puh i izv.prof.dr.sc. Tonči Svilokos

 • Naziv projekta: ZAraMeDA, Ustanova nositelja: Sveučilište u Zadru, Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru, Trajanje projekta: 2023.-2025., Suradnik na UNIDU: doc.dr.sc. Srđan Vujičić
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis