Projekt MARLESS

Namjera projekta MARLESS je pozabaviti se problemom morskog otpada u Jadranskom moru s više aspekata kako bi se dobili vidljivi i konkretni rezultati. Brojni su čimbenici koji posreduju u stvaranju morskog otpada; plastika koja dolazi s kopna, plastika iz turističkog sektora ili akvakulture. Projekt se zato bavi temom na holistički način kroz šest radnih paketa usmjerenih na problem s više strana obuhvaćajući sve izravno ili neizravno odgovorne čimbenike morskog otpada koji zajedno mogu predstavljati i rješenje problema. Projekt je podijeljen na: Aktivnosti praćenja usmjerene na usporedbu partnera u korištenju metodologije u morskoj strategiji na vlastitim teritorijima i na provedbu korisne kombinacije dobre prakse kao i poboljšanje već usvojenih radnji; Aktivnosti upravljanja i podizanja svijesti usmjerene na poticanje građanskih aktivnosti kako u školama, tako i u turističkom sektoru te u integriranom i holističkom pristupu obalnim ugovorima; Aktivnosti integriranog regulatornog upravljanja usmjerene na prepoznavanje čvorova u kojima se isprepliću različiti propisi uzrokujući uska grla koja ometaju djelotvornost intervencija te Pilot-aktivnosti kojima je svrha testirati eksperimentalne procese i prikupiti rezltate u smjernice na dobrobit svih partnera koji ih zatim mogu prenijeti na njihov vlastiti teritorij.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis