Projekt HEKTOR

Glavni cilj projekta HEKTOR je ostvariti sustavno rješenje za koordinaciju pametnih heterogenih robota/vozila (morskih, kopnenih i zračnih) koji su u stanju autonomno surađivati i međusobno raspodjeljivati zadatke u otvorenom nestrukturiranom prostoru/akvatoriju. HEKTOR je zamišljen kao modularan i autonoman sustav, prilagođen za različite misije u vinogradarstvu i marikulturi s predviđenom mogućnošću intervencije čovjeka tijekom obavljanja različitih radnih, inspekcijskih i interventnih zadataka. Hipoteza predloženog projekta je da će heterogeni autonomni robotski sustav, koji čine roboti različitih vještina i namjena, sposobni samostalno dogovoriti cijeli niz postupaka, međusobno se dopunjavajući, ostvariti zajednički cilj u nestrukturiranom okruženju. U tu svrhu potrebno je razviti algoritme fuzije senzora i percepcije nestrukturirane okoline, te u konačnici provesti sintezu upravljanja sustavom. S druge je pak strane aktivnosti u vinogradarstvu i uzgoju ribe, koje su pogodne za obavljanje od strane robota, potrebno razložiti na precizno strukturirane zadatke prilagođene kinematičkoj i dinamičkoj specifičnosti svakog robota.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis