Projekti

Naziv
projekta
Ustanova nositelj Voditelj ili koordinator
na UNIDU
Izvor
financiranja
Trajanje
OBZOR
EuConNeCts4 Četveročlani konzorcij:
1. INOV – INESC Inovação – Instituto de Novas Tecnologias (INOV), Portugal
2. Sveučilište u Dubrovniku (UNIDU), Hrvatska
3. INESC Technology and Science (INESCTEC), Portugal
4. SARITECH, France
 • dr.sc. Vlatko Lipovac
H2020 2019.
2021.
SeaClear: SEarch, identificAtion and Collection of marine Litter with Autonomous Robots TU Delft
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
H2020 2020.
2023.
ERASMUS+
Enhancing Teaching, Learning and Graduate Employability through University-Enterprise Cooperation – ELEGANT Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
Erasmus+ capacity 2019.
2022.
Inspiring digital entrepreneurship & awareness – IDEA Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
Erasmus+ strateška partnerstva 2019.
2021.
Knowledge exchange in sustainable Fisheries management and
Aquaculture in the Mediterranean region/FishAqu
Universidade de Aveiro
 • doc.dr.sc. Tatjana Dobroslavić
Erasmus + capacity building 2019.
2022.
ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability University of information technology and management, Rzeszow, Poland
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
Erasmus KA203 2021.
2023.
E+SLEM University of Liechtenstein
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
Erasmus+ KA203 2020.
2021.
INNOSID – Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Sveučilište u Zagrebu
 • doc.dr.sc. Krunoslav Žubrinić
Erasmus + strateška partnerstva 2019.
2022.
PROJEKTI HRZZ-a
Upravljanje dinamičkim sustavima – ConDyS Sveučilište u Dubrovniku
 • prof.dr.sc. Martin Lazar
HRZZ 2017.
2021.
Novi aspekti vertikalne migracije zooplanktona u složenom ekosustavu otvorenoga Južnog Jadrana Sveučilište u Dubrovniku,
Institut za more i priobalje
 • dr.sc. Mirna Batistić
HRZZ 2020.
2024.
Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i pelagičkih plaštenjaka u Jadranu (SpaTeGen) Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje
 • dr.sc. Rade Garić
HRZZ 2021.
2026.
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA
Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Marijana Pećarević
Europski fond za regionalni razvoj 2020.
2023.
Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta- StartUp nacija GTF-Inicijativa za održivi rast
 • prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž
Europski socijalni fond (85%), Državni proračun Republike Hrvatske (15%) 2020.
2023.
Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije Sveučilište u Splitu,
Ekonomski fakultet
 • doc.dr.sc. Perica Vojinić
Europski socijalni fond 2019.
2023.
Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potecijala Dubrovačko – neretvanske županije- OPERA II Dubrovačka – neretvanska županija
 • izv.prof.dr.sc. Ivona Vrdoljak Raguž
Europski socijalni fond 2018. 2020.
HKO-ELE – Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT)
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
Europski socijalni fond 2019.
2021.
Dig IT – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Splitu
 • doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić
 • izv. prof. dr. sc. Mario Miličević
Europski socijalni fond 2018.
2021.
Heterogeni autonomni robotski sustav u vinogradarstvu i marikulturi-HEKTOR- Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • dr.sc. Nikša Glavić
Europski strukturni i investicijski fond 2020.
2023.
USLUGA ISTRAŽIVANJA TRENDOVA I KRETANJA POSJETITELJA u sklopu projekta „HERIT DATA“ Dubrovačka razvojna agencija DURA
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić
INTERREG MEDITERRANEAN 2019.
2021.
MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions (MARLESS) ARPAV – Regional agency for environmental protection and prevention of Veneto (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto)
 • doc. dr. sc. Marina Brailo Šćepanović
Interreg 2020.
2022.
Explore Cross-border Aquatic biodiversity- EXchAnge Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje
 • dr. sc. Nenad Antolović
Interreg- IPA CBC 2020. 2022.
Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica
klimatskih promjena u poljoprivredi
Institut za turizam i poljoprivredu,
Poreč, Hrvatska
 • prof.dr.sc. Nenad Jasprica
Europski strukturni i investicijski fondovi 2019.
2022.
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI
Osnivanje bezvirusnoga matičnog nasada agruma viših kategorija Sveučilište u Dubrovniku,
Zavod za mediteranske kulture
 • Dr.sc. Mara Marić, znan.sur.
 • Marija Marinović-Peričević, dipl.ing.agr.,
 • Marijo Car, dipl.ing.agr.
Ministarstvo poljoprivrede RH 2016.
2020.
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Dubrovniku,
Zavod za mediteranske kulture
 • Marijo Car dipl.ing.agr.
Ministarstvo poljoprivrede RH 2017.
2020.
Smanjenje rasipanja hrane opskrbom maloprodajnog lanca i
upravljanjem prodavaonicom / Reducing food waste by retail supply chain and store management
Sveučilište u Dubrovniku
 • izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić
Ministartsvo znanosti i obrazovanja 2020.
2022.
Eksperimentalni vinograd „Dubrovačka crna“ Sveučilište u Dubrovniku,
Zavod za mediteranske kulture
 • Marijo Car dipl.ing.agr.
Općina Župa dubrovačka 2018.
DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Sveučilište u Zagrebu
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
SAFU i MZO 2017.
2022.
TRACE – Filogenetska rekonstrukcija korištenjem Gaussovih procesa Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
MZO 2020.
2021.
Naziv
projekta
Ustanova nositelj Voditelj ili koordinator
na UNIDU
Izvor
financiranja
Trajanje
OBZOR
Primjena bioloških metoda konzerviranja proizvoda akvakulture – ekološki način povećanja sigurnosti i održivosti Sveučilište u Dubrovniku
 • doc.dr.sc. Ana Gavrilović
PoC Public
( Obzor )
2014. 2015.
ERASMUS+
*
PROJEKTI HRZZ-a
Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva – REINDUCE Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
HRZZ 2017.
2020.
Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: ekološki i genetički pristup (AdMedPLan) Sveučilište u Dubrovniku
 • dr.sc. Mirna Batistić
HRZZ 2015.
2019.
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA
Ruralna poučna, kulturno – etnografska turistička atrakcija Dubrovačko – neretvanska županija
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Pavlić
Europski strukturni i investicijski fondovi 2017.
2020.
UniActive Erasmus Student Network Dubrovnik
 • prof.dr.sc. Pero Maldini i
 • izv.prof.dr.sc. Katija Vojvodić
Europski socijalni fond 2018.
2019.
Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of Maritime domain parts (emphasize on coast) of Croatia and Montenegro – CORE. Hrvatski Hidrografski Institut, Split
 • doc.dr.sc. Iris Dupčić- Radić,
 • dr.sc. Katija Dolina,
 • dr.sc. Nikša Glavić
Predpristupni fondovi, IPA 2016.
2018.
Ballast Water Managment System fo Adriatic Sea Protection- BALMAS Institut za vode Republike Slovenije
 • doc. dr. sc. Marijana Pećarević,
 • dr. sc. Ana Bratoš Cetinić,
 • dr. sc. Josip Mikuš,
 • dr. sc. Ivana Prusina,
 • Marina Brailo, dipl.ing.,
 • Niko Hrdalo, dipl. ing.,
 • prof. dr. sc. Davor Lučić,
 • Zoran Jurić
Predpristupni fondovi, IPA- Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2013.
2016.
OSTALI MEĐUNARODNI PROJEKTI
ROADIE: Optimalni dizajn i nelinearno upravljanje autonomnim podvodnim vozilom Sveučilište u Dubrovniku
 • doc.dr.sc. Ivana Palunko
Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekti 2018.
2019.
Modeliranje mehanizama i razvoj biosenzora za transport živih riba u uvjetima bez vode Sveučilište u Dubrovniku
 • prof.dr.sc. Branko Glamuzina
Znanstveno -tehnološka suradnja s NR Kinom 2017.
2019.
Razvoj bespilotne letjelice Sveučilište u Dubrovniku
 • doc.dr.sc. Ivana Palunko
Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu studeni -prosinac 2015.
Environmetal aquaculture and seafood monitoring in South Adriatic cost ( Croatia) using Raman spectroscopy techniques and SERS based sensors ( JADRANSERS ) Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Simona Cinta Pinzaru
Europska komisija i MZO RH 2014.
2016.
EuRoC- EOLO Wind generator remote inspection system Sveučilište u Dubrovniku
 • doc.dr.sc. Ivana Palunko
EU FP7 programme 2015.
2017.
MORUS – Unmanned system for maritime security and environmental monitoring Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • doc.dr.sc. Ivana Palunko
 • dr.sc. Domagoj Tolić
 • dr.sc. Rade Garić
 • dr.sc. Mirna Batistić
Nato- Science for Peace Programme 2015.
2018.
Global Learning Experience: HI-Civics Project – Game Application, GLE DePaul and UD III DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences, Department of Political Science, Chicago, SAD
 • prof.dr.sc. Pero Maldini
Global Learning Experience 2016.
2019.
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI
Utjecaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana Sveučilište u Dubrovniku
 • prof.dr.sc. Davor Lučić
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH 2017.
2019.
Mljetska jezera: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na morske bioceneze Sveučilište u Dubrovniku
 • dr.sc. Vladimir Onofri
 • dr.sc. Davor Lučić
 • dr.sc. Marijana Hure
 • dr.sc. Ivona Onofri
Javna ustanova Nacionalni park Mljet svibanj – prosinac 2018.
Poboljšanje putničkog zračnog prometa na rutama s višestrukim slijetanjima / uzlijetanjima Sveučilište u Dubrovniku
 • dr.sc.Srećko Krile
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH 2014.
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH Sveučilište u Dubrovniku
 • Marija Marinović – Peričević dipl.ing.agru
Ministarstvo poljoprivrede RH
Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača Sveučilište u Dubrovniku
 • doc.dr.sc. Katija Vojvodić
Grad Dubrovnik siječanj – prosinac 2016.
Identifikacija i gospodarenje gen-fondom maslina na području Dubrovačko – neretvanske županije Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture
 • doc. dr.sc. Mara Marić,
 • Marina Barnjak Vukas mag.chem.
Dubrovačko-neretvanska županija 2015.
2018.

Ostale projektne suradnje ostvaruju istraživači Sveučilišta u Dubrovniku  kao vanjski suradnici u istraživanjima koja se provode u drugim institucijama, a u okviru projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, i drugih znanstveno-kompetitivnih projekata.

Naziv
projekta
Ustanova nositelj Voditelj ili koordinator
na UNIDU
Izvor
financiranja
Trajanje
OBZOR
*
ERASMUS+
Jean Monnet / Erasmus+ Project: Democratization and Reconciliation in the Western Balkans New York University Tirana
 • prof. dr. sc. Pero Maldini
Erasmus+ Jean Monett 2017.
2020.
PROJEKTI HRZZ-a
Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak Institut Ruđera Boškovića
 • prof.dr.sc. Davor Lučić
 • dr.sc. Jakica Njire
HRZZ 2017.
2021.
Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 • prof.dr.sc. Branko Glamuzina
HRZZ 2017.
2021.
CroMarX – Kooperativna robotika u nadzoru i istraživanju mora Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • doc.dr.sc. Ivana Palunko
HRZZ 2017.
2021.
Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta Institut Ruđera Boškovića
 • Damir Kapetanović
 • Irena Vardić Smrzlić
 • Anamarija Kolda
 • Marino Korlević
 • Vedrana Nerlović
 • Valter Kožul
 • Jakša Bolotin
 • Svjetlana Bobanović-Ćolić
 • Željko Linšak
 • Sanda Antunović
 • Petra Burić
 • Paula Žurga
 • Sandra Marinac-Pupavac
HRZZ 2020.
2023.
Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do 19. stoljeća (INTRADA) (2019.-2023.) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • doc. dr. sc. Marinko Marić
 • doc. dr. sc. Irena Ipšić
 • doc. dr. sc. Kristina Puljizević, vanjska suradnica
 • dr. sc. Ariana Violić Koprivec, viša predavačica
HRZZ 2019.
2023.
Nesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora(MODUS) Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
 • doc. dr. sc. Maro Ćorak
HRZZ 2020.
2023.
DOK-2020-01: Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Sveučilište u Dubrovniku
 • izv.prof.dr.sc. Ivana Palunko
HRZZ 2020.
2024.
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Institut Ruđera Boškovića
 • dr.sc. Iris Dupčić Radić
HRZZ 2018.
2022.
Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – Tourcro Ekonomski institut Zagreb
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
HRZZ 2020.
2024.
Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa Ekonomski fakultet Zagreb
 • izv.prof.dr.sc. Nebojša Stojčić
HRZZ 2020.
2024.
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA
*
OSTALI MEĐUNARODNI PROJEKTI
*
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI
Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativnim sustavima Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • doc.dr.sc.Ivana Palunko
Državni proračun 2015.
2025.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis